کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

oil rig, petroleum, natural gas, hydrocarbon, oil well, crude oil formation, natural gas formation, seabed, oil deposit, fossil, energy source, mining, energy, sea, raw material, technology, geography

موارد مربوط

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

استخراج گاز طبیعی دریایی ، نروژ

ترول A یک سکوی گاز طبیعی دریایی است ، بزرگترین سکو دریایی که تاکنون ساخته شده است: حدود۱۷۰ متر از سطح آب بالا آمده ، ۶۵۶۰۰۰ تن وزن دارد و ارتفاع کلی آن ۴۷۲...

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

هیدرات متان

یک ماده جامد که در دمای پایین در بستر اقیانوس زمین با فشار بالا تشکیل شده است.

Added to your cart.