کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Navigational instruments of the past

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

navigation, orientation, shipping, calendar stone, compass, quadrant, astrolabe, astronomy, discovery, explorer, ships, Sun, Polaris, magnetic field, North Magnetic Pole, protractor, horizont, degree scale, scale, geometry, refraction, watercraft, mathematics, seas, history, Middle Ages, modern history

موارد مربوط

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد.

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد.

Added to your cart.