کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Naval cannon (17th century)

Naval cannon (17th century)

Cannons also appeared in naval warfare.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

naval cannon, barrel, cannonball, carriage, naval warfare, battleship, modern history, military history, ranged weapon, firearm, cannon, 17th century, navy, weapon, steerage, gunpowder

موارد مربوط

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند.

اختراعات لئوناردو داوینچی – ماشین زرهی

طراحی برای خودروهای زرهی مهمترین الزامات نظامی را شامل می شود: قابلیت اطمینان، قابلیت حمل و قدرت عالی.

جنگ های ناپلئونی

ناپلئون اول، کسی که خودش تاج امپراتوری را بر سر گذاشت، یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود.

سلاح ها - جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول به دلیل توسعه سلاح های جدید تغییرات اساسی در فناوری نظامی به وجود آورد.

Added to your cart.