کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

N ، N - دی اتیل پروپانامید ( C₇H₁₅NO )

N ، N - دی اتیل پروپانامید ( C₇H₁₅NO )

یک مایع بی رنگ، آمید نوع سوم.

شيمى

کلیدواژه‌ها

N-diethyl propanamide, tertiary amide, amide, nitrogen-containing organic compound, organic compound, organic chemistry, compound, formula, chemistry

موارد مربوط

فرمامید (متانامید) ( HCONH₂ )

مایعی بدون رنگ، کمی چسبناک، هیگروسکوپی که در تولید اسید فرمیک، هیدروژن سیانید و سایر ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربامید (اوره) ₂( NH₂ ) CO

یک ترکیب ارگانیک در ادرار پستانداران است که در تولید کود به عنوان منبع نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

Added to your cart.