کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore (USA)

Carved into a granite cliff, the sculptures of the Mount Rushmore National Memorial depict four great United States presidents.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

Mount Rushmore, Lincoln, Roosevelt, Borglum, Washington, Jefferson, rock relief, relief, president, South Dakota, rock, memorial, politician, politics, America, USA, North America, granite, symbol, mountain, history

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

جيمزتاون (قرن هفدهم ميلادي)

جيمزتاون در ۱۶۰۷ تاسيس شد، اولين شهر انگليسي در ساحل شرقي آمريكاي شمالي بود۔

ایالت ها و شهرهای ایالات متحده آمریکا

این انیمیشن ایالات و بزرگترین شهرهای ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد۔

سربازان جنگ داخلی آمریکا

جنگ داخلی آمریکا بین کنفدراسیون و اتحادیه بود۔

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است۔

استعمار اروپا از قاره آمریکا (تا سال 1763)

چندین کشور اروپایی به فتح جهان جدید پیوستند و آمریکا را به یک قاره رنگارنگ تبدیل کردند۔

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the Pacific Ocean was opened in 1937.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

The Madara rider

A rock relief located in Northeast Bulgaria, probably carved at the end of the 7th century.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

نیروی دریایی آمریکایی - آغاز قرن بیست و یکم

سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده شاخه مهمی از نیروهای مسلح آمریكا است كه حدود ۲۰۰ هزار عضو ویژه آموزش دیده دارد۔

Added to your cart.