کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Marie Curie's laboratory

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

فيزيك

کلیدواژه‌ها

Curie, Marie Curie, Sklodowska, uranium, Radium, radioactivity, radioactive decay, radiation, particle physics, nucleus, quantum physics, quantum, particle, alpha decay, electromagnet, beta decay, gamma radiation, alpha radiation, beta radiation, Paris, scientist, history of science, France, Poland, Nobel Prize, laboratory, pitchblende, Sorbonne, physical, history, contemporary era

موارد مربوط

واکنش زنجیره ای

انرژي آزاد شده در هنگام شکافت هسته ای می تواند برای اهداف غير نظامی يا نظامی مورد استفاده قرار گيرد۔

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم۔

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد۔ نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد۔

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب اتم يكي از مخرب ترين سلاح ها در تاريخ بشريت است۔

پت-سی‌تی چگونه كار مي كند؟

با استفاده از توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) ، می توانیم بدون ایجاد هرگونه برش جراحی ، اطلاعات بصری را در اندام های داخلی خود بدست آوریم۔

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد۔

Added to your cart.