کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Mallard

This animation demonstrates the anatomy of birds through the example of mallards.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

mallard, female, drake, sexual dimorphism, webbed feet, straining beak, webbing, precocial, aquatic lifestyle, beak, feather, egg, pastern, preen gland, floating, breeding plumage, animal, vertebrates, bird, omnivorous, biology

موارد مربوط

پنگوئن امپراطور

پنگوئن ها پرندگانی هستند که در قطب جنوب زندگی می کنند و با سرما و شنا سازگار هستند.

بالابان

بالابان پرنده ای بزرگ شکارچی است که در اروپا و آسیا پراکنده است.

Pearls

Pearls, often used as gemstones, are the by-products of certain molluscs' protective mechanisms.

Western jackdaw

Groups of western jackdaws are frequently found in cities. Konrad Lorenz analysed the complex social behaviour of these animals.

دام

این انیمیشن حیواناتی را نشان می دهد که معمولاً به عنوان دام و بریدگی های اولیه گوشت نگهداری می شوند.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Added to your cart.