کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Before the emergence of motorised vehicles, letters and parcels were delivered by horse-drawn mail coaches.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

mail coach, post office, travelling, coach, messenger, blacksmith, groom, England, transportation, wagon, luggage, package, passenger, cabin, modern history, network, station

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

توسعه حمل و نقل باری

این انیمیشن نشان از توسعه حمل و نقل بار، از چرخ دستی های اسب سواری تا کامیون های مدرن دارد۔

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Watt´s steam engine (18th century)

The steam engine, perfected by the Scottish engineer James Watt, revolutionised technology.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

موشک استفنسون (۱۸۲۹)

لوكوموتيو مهندس انگليسي، جورج استفنسون برای مسابقه لوکوموتیوها در سال ۱۸۲۹ ساخته شد۔

سیرتکامل دوچرخه

سیر تحول دوچرخه که ابتدا به عنوان یک اسباب بازی مورد تمسخر قرارمی گرفت، آینه ی تمام نمایی از پیشرفت های فنی در طول سه قرن گذشته است۔

اختراعات صنعت نساجی در قرن ۱۸

اختراعات قرن ۱۸ منجر به پیشرفت های عظیمی در توسعه ی صنعت نساجی شد۔

لباس - اروپای غربی، قرن نوزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

قلعه روکوکو (فرتود، مجارستان)

مجتمع کاخ و پارک بزرگترین بنای روکوکو مجارستان است که غالباً آن را "ورسای مجارستانی" می نامند۔

چگونه کار می کند؟ - شبکه های کامپیوتر

اینترنت به ما امکان ارسال داده ها با سرعت زیاد به مسافت های طولانی را می دهد۔

Oktogon, Budapest (Early 20th century)

A landmark crossroads in the Hungarian capital city at the turn of the century.

سالن بورژوازی

این انیمیشن یک اتاق نشیمن مدرن و یک سالن بورژوازی معمولی را مقایسه می کند۔

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Added to your cart.