کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Interesting geography facts – Social geography

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

society, population growth rate, population density, birth data, GDP, greenhouse effect, valuta, air pollution, Earth globe, map, Earth, countries, world map, blank map, continent, human geography, geography

موارد مربوط

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

پناهندگان و مهاجران

این انیمیشن بحران فعلی پناهندگان را از دیدگاههای مختلف ارائه می دهد.

کشورهای آسیا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آسیایی از طریق تمرین هایی با سه سطح دشواری.

کشورهای قاره آمریکا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آمریکایی از طریق تمرین های موجود در این صحنه سه بعدی (در سه سطح دشواری).

کشورهای آفریقا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آفریقایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری.

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد.

شهرهای جهان

این انیمیشن مکانهای جغرافیایی شهرهای بزرگ زمین را نشان می دهد.

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است.

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد.

ادیان امروز جهان

توزیع جغرافیایی ادیان اصلی جهانی تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده است.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد.

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان.

تقسیمات اداری چین

ارائه واحدهای مهم اداری چین.

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Added to your cart.