کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Interesting geography facts – Physical geography

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

physical geography, curiosity, geosphere, dry land, ocean, season, biosphere, hydrosphere, stratosphere, atmosphere, water, freshwater, salt water, supercontinent, change of seasons, zones, tropical zone, temperate zone, cold zone, Earth globe, Earth, world map, map, countries, border, nature, geography

موارد مربوط

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد.

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری.

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد.

کره زمین

کره زمین در نماهای مختلف سه بعدی.

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد.

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند.

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Added to your cart.