کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

How does it work? - Hair dryer

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

hair dryer, household appliance, heater element, thermal overload relay, electric current, electric motor, electric cable, heat transfer, fan, technology, physics

موارد مربوط

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد۔

چگونه کار می کند؟ - اتوی بخار برقی

این انیمیشن نشان می دهد که اتوی بخار برقی چگونه کار می کنند۔

چگونه کار می کند؟ - ماشین لباسشویی

این انیمیشن نحوه عملکرد یک ماشین لباسشویی را نشان می دهد۔

تبخیر و جوش

در مایع هنگام تبخیر و جوش چه اتفاقی می افتد؟ نقطه جوش آن به چه چیزی بستگی دارد؟

ذوب و انجماد

در طول انجماد، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب تشکیل می شود که موجب ایجاد ساختار بلوری می شود۔

تغییر فاز

تغییر فاز، تغییر ماده از یک حالت ماده به حالت دیگری است۔

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی در بسیاری از عرصه های زندگی روزمره ما حضور دارند۔ بیایید انواع مختلف آن را یاد بگیریم!

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد۔

موتور DC

موتورهای دی سی شامل یک آهنربای دائمی و یک سیم پیچ در مغناطیسی هستند که جریان الکتریکی در آن جریان دارد۔

Edison’s light bulb

The American electrical engineer Edison invented the incandescent light bulb in 1879, which changed our everyday life.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

گرامافون الکتریکی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد گرامافون های الکتریکی را نشان می دهد۔

راديو چگونه كار مي كند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد رادیو را نشان می دهد۔

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

پراکسید هیدروژن ( H₂O₂ )

ترکیب هیدروژن و اکسیژن است۔ مایع بی رنگ و بی بو۔ سنگین تر از آب است۔

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Added to your cart.