کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

House without carbon-dioxide emission

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

carbon-dioxide emission, family home, energy production, energy saving, solar panel, wind turbine, energy storage, solar thermal collector, greenhouse, insulation, selective waste collection, nature, environmental protection, geography

موارد مربوط

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است.

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Added to your cart.