کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

fjord, bay, sea inlet, glacier, glacial valley, ice age, Pleistocene, ice, terrain shaping, moraine, valley, sea, mountain range, nature, geomorphology, geography

موارد مربوط

یخچال طبیعی (پایه)

یخچال طبیعی یک یخ بزرگ است که از برف تشکیل می شود و در حرکت آهسته، و مداوم است.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

استخراج گاز طبیعی دریایی ، نروژ

ترول A یک سکوی گاز طبیعی دریایی است ، بزرگترین سکو دریایی که تاکنون ساخته شده است: حدود۱۷۰ متر از سطح آب بالا آمده ، ۶۵۶۰۰۰ تن وزن دارد و ارتفاع کلی آن ۴۷۲...

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند.

Added to your cart.