کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Ethyne (acetylene) (C₂H₂)

Ethyne (acetylene) (C₂H₂)

The first member of the homologous series of alkyne hydrocarbons.

شيمى

کلیدواژه‌ها

ethyne, acetylene, unsaturated hydrocarbon, alkyne, carbide lamp, acetylene gas, homologous series, addition, polymerisation, linear molecule, triple bond, vinyl chloride, PVC, weld, flame cutting, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پلیمریزاسیون اتن

اتیلن پلیمریزه شده به عنوان پلی اتیلن شناخته می شود، نوعی از پلاستیک است.

آلکان ها

آلکان ها هیدروکربن های اشباع شده هستند که می توانند به سری های همولوگ سازمان دهی شوند.

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است.

Added to your cart.