کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Drums

Drums are played by hitting the membrane. There are many versions of drums.

موزيك

کلیدواژه‌ها

song, music, musical instrument, drum, drums, kettledrum, frame drum, darbuka, conga, sound, percussion instrument, drumstick, orchestra

موارد مربوط

هواسار مجارستانی

اصطلاح هواسار به نوعی از سواره های سبک اشاره دارد که از مجارستان سرچشمه گرفته و محبوب ترین آن در سده های ۱۸ تا ۱۹ بود.

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است. انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد.

پن فلوت

پن فلوت یا موسیقار از چندین لوله با طول به تدریج در حال افزایش تشکیل شده اند.

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

زیتر

زیتر یکی از سازهای معمولی موسیقی عامیانه مجارستان است که با زبانه زدن یا ضربه زدن به رشته ها اجرا می شود.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

Added to your cart.