کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

رياضى

کلیدواژه‌ها

intersecting planes, space, plane, coordinate quadrant, parallel, mathematics

موارد مربوط

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Added to your cart.