کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Darwin, Galápagos Islands, HMS Beagle, Charles Darwin, evolution, theory of evolution, Darwin's finches, naturalist, biology, natural selection, researcher, explorer, discovery, circumnavigation of the Earth, observation, research, data collection, Pacific Ocean, watercraft, modern history, sailboat, history of science, history, _javasolt

موارد مربوط

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند.

مبدا دام و محصولات زراعی

حیوانات اهلی و محصولات زراعی از نقاط مختلف جهان سرچشمه می گیرند.

لباس - اروپای غربی، قرن نوزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Vertebrate brain evolution

During the evolution of vertebrates the relative development of brain areas has changed.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند.

كارگاه گاليه گاليله

دستاوررهاي علمي گاليلو گاليله به پيشرفت فيزيك و نجوم كمك زيادي كرد.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Naval cannon (17th century)

Cannons also appeared in naval warfare.

The life cycle of vertebrates

The life cycle of vertebrates starts with the production of the reproductive cells of an individual and ends with the production of the reproductive cells...

Added to your cart.