کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

cement production, cement, manufacture, cement factory, concrete, binder, klinker, environmental pollution, greenhouse effect, construction, clay, limestone, sand, dust, carbon dioxide, society, energy, industry, global warming, geography, technology

موارد مربوط

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Added to your cart.