کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Blood vessels

Blood vessels

The three main types of blood vessels in the human body are the arteries, the veins, and the capillaries.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

blood vessel, artery, arteriole, vein, venule, venous valve, capillary, circulatory system, heart, smooth muscle, respiratory gas, blood flow, squamous epithelium, connective tissue

موارد مربوط

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body.

Added to your cart.