کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

siege engine, siege tower, catapult, battering ram, antiquity, Rome, Római Birodalom, siege, soldier, military strategy, military history, battle, fortification, imperial period

موارد مربوط

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Battle of Alesia (52 BC)

The Gaul city Alesia, which was defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد۔

اختراعات لئوناردو داوینچی – موتورهای محاصره

لئوناردو نه تنها یک هنرمند استاد، بلکه یک مهندس نظامی موفق نیز بود۔

خانه رومی قدیمی

خانه های شهروندان ثروتمند روم باستان بزرگ و دارای چندین اتاق با نقشه های متنوع بود۔

جنگجو آلمانی - قرن ۴

جنگجویان آلمانی که از شمال اروپا به سمت جنوب پخش می شدند، امپراتوری روم را نیز تهدید می کردند۔

طاق تیتوس - روم، قرن اول

طاق پیروزی برای بزرگداشت پیروزی امپراتور تیتوس در محاصره اورشلیم در ورودی فروم رم ساخته شده است۔

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Archimedes’s military inventions (3rd century BC)

Archimedes was one of the most brilliant Greek scholars of ancient times, who made his mark with military inventions as well.

Baths of Caracalla (Rome, 3rd century)

The magnificent bath complex of the Roman Emperor was built in the 3rd century AD.

Circus Maximus (Rome)

The ancient Roman arena became well-known for the chariot races held here.

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

Late Roman soldier (4th century)

The prosperity of the eastern part of the Roman Empire started in the early 4th century, during the reign of Emperor Constantine.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against fortifications.

Trojan horse

According to Homer’s epic, Odysseus’ Stratagem caused the loss of Troy.

Added to your cart.