کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Alesia (France, 1st century BC)

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Alesia, Gallic, Vercingetorix, rampart, province, Julius Caesar, Romans, Roman rampart system, Római Birodalom, T. Labienus, siege engine, siege ring, siege, siege tower, siege machine, Rebilus, Reginus, France, city, line of defence, fortress, cavalry, camp, infantry, antiquity, tribe, general, battle, history, republic, ditch, moat, castling

موارد مربوط

Battle of Alesia (52 BC)

The Gaul city Alesia, which was defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

Ancient Roman infantry tactics

Members of the ancient Roman Legions were the masters of military tactics.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

توپوگرافی تاریخی- نبردها، تاریخ جهان-

کار Blind Map مجموعه ای از مهمترین نبردها در تاریخ جهانی است۔

طاق تیتوس - روم، قرن اول

طاق پیروزی برای بزرگداشت پیروزی امپراتور تیتوس در محاصره اورشلیم در ورودی فروم رم ساخته شده است۔

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Roman gladiators (2nd century)

Gladiators were combatants who entertained audiences in fights against each other or wild animals in ancient Roman arenas.

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Theatre of Pompey (Rome, 1st c. BC)

The building commissioned by Pompey the Great was the first permanent theatre in Ancient Rome.

Added to your cart.