کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Aeolian landforms on coasts and steppes

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

terrain shaping, wind, sand, deflation, steppe, oasis, sea shore, erosion, vegetation, sand dune, dune, surface, landform, external forces, sea, destruction, shaping, physical geography, geomorphology, geography

موارد مربوط

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

آسیاب بادی

دستگاه هاي تبدیل انرژی باد به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند.

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Added to your cart.