Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

0

Sulamine ja jäätumine

Sulamine ja jäätumine

Jäätumise käigus tekkivad veemolekulide vahele vesiniksidemed ja moodustuvad kristallstruktuurid.

Keemia

Keywords

sulamine, külmutamine, faasi üleminek, jää, vesi, sulamispunkt, külmumispunkt, asjade seis, kindel, vedelik, soojusülekanne, soojuse vähendamine, temperatuur, temperatuurimuutus, eksotermiline, endotermiline, füüsiline vara, kristallimine, Füüsika, Keemia

Related items

Faasisiirded

Faasisiire on aine üleminek ühest olekust teise.

Aurutamine ja keetmine

Mis juhtub vedelikuga aurutamise ja keetmise ajal? Millest sõltub vedeliku keemistemperatuur?

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high pressure.

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Kuidas töötab külmkapp?

Külmkapi ehituse ja tööpõhimõtte tutvustus

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

Added to your cart.