Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Πιθανότητα

Πιθανότητα

Συνεχείς και ασυνεχείς συναρτήσεις πιθανότητας με παραμέτρους.

Μαθηματικά

Εξάσκηση

flash

Λέξεις/κλειδιά

Πιθανότητα, λειτουργία, γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, διασπορά, Bernoulli διανομής, Κατανομή Gauss, Κατανομή Poisson, διακριτή κατανομή πιθανότητας, συνεχής κατανομή, ομοιόμορφη κατανομή, διωνυμική κατανομή, γεωθερμική, κανονική κατανομή, σημαίνω, αναμενόμενη τιμή, τυπική απόκλιση, διακύμανση, επαναλαμβάνω, τυχαία μεταβλητή, διασπορά

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.