Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Κάρτες με λέξεις

Κάρτες με λέξεις

Συλλογή καρτών με λέξεις, μαζί με παραδείγματα και το γραμματικό είδος τους

Μητρική γλώσσα

Επισκόπηση, Εξάσκηση

HTML5

TODO HTML5

Λέξεις/κλειδιά

Κάρτες με λέξεις, γλωσσάριο, μέρος του λόγου, φράση παράδειγμα, ορθογραφία, ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, αριθμός, άρθρο, postposition, σύνδεση, αντωνυμία, απαρέμφατο, μετοχή, αρνητικών σωματιδίων, disjunct, επιφώνημα, επίρρημα, συλλαβισμός, συλλαβισμό

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.