Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Μόρια

Κύριος χαρακτηριστικά και δομές των μορίων, τρισδιάστατα μοντέλα για την παρουσίαση τους

Χημεία

Επισκόπηση

HTML5

TODO HTML5

Λέξεις/κλειδιά

μόριο, μοντέλο, χημικός, Μοριακό βάρος, Σημείο τήξης, σημείο βρασμού, πυκνότητα, περιστατικό, θερμότητα καύσης, επικίνδυνος, υδρογονάνθραξ, που περιέχει αλογόνο οργανική ένωση, οξυγόνο που περιέχουν οργανικές ενώσεις, άζωτο containingcompound, υδατάνθρακας, αμινοξέων, πρωτεΐνη, πλαστικό, νουκλεοτιδίων, νουκλεϊκό οξύ, πράσινη χρωστική ουσία, τριγλυκεριδίων, Αμέταλλα στοιχείο, μοριακή ένωση, ιόν, ιοντική ένωση, μεταλλικό πλέγμα, ομοιοπολική δομή του δικτύου, πλέγμα κύβο, ιόντων χλωρίου

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.