Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Οι ψηφιακοί άτλαντες του προγράμματος διαδραστικών χαρτών mozaMap εμπλουτίζουν τα εποπτικά μέσα των μαθημάτων Γεωγραφίας και Ιστορίας. Οι χάρτες διαφορετικής θεματολογίας και τα επιμέρους στοιχεία τους μπορούν εξειδικευμένα να συνδυαστούν και να ανακατασκευαστούν, διευκολύνοντας έτσι την προετοιμασία για το μάθημα και την εργασία στην τάξη. Οι ψηφιακοί χάρτες του mozaMap ανοίγονται με το πρόγραμμα mozaBook.

Βίντεο Λήψη

Γιατί το mozaMap;

Αντικαθιστά τους χάρτες τοίχου

Μερικοί, πολύ καλής ποιότητας, ψηφιακοί χάρτες μπορούν να αντικαταστήσουν πολλούς έντυπους χάρτες μεγάλου μεγέθους. Οι χάρτες mozaMap δεν καταλαμβάνουν χώρο, αλλά είναι διαθέσιμοι, πάντα, οπουδήποτε, σε απεριόριστο αριθμό αντιτύπων. Με την χρήση των ψηφιακών χαρτών, μπορούμε να μελετήσουμε κάθε χάρτη σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάλυσης επιιθυμούμε.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις

Οι χάρτες είναι δομημένοι από επίπεδα, τα οποία μπορούν να απ/ενεργοποιηθούν ή να αναλάμπουν. Έτσι ο καθηγητής εύκολα προσαρμόζει τον χάρτη στις ανάγκες του μαθήματος, αναδεικνύοντας τα σημαντικά στοιχεία, και βοηθώντας τους μαθητές να συγκεντρωθούν στο θέμα του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται οι περιττές πληροφορίες και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα.

Πολύπλευρος

Το πρόγραμμα παρέχει πλήθος δυνατοτήτων εικονογράφησης και κινούμενης απεικόνισης, που δίνουν νέα διάσταση στην χρήση χάρτη στα πλαίσια του μαθήματος. Με τις ασκήσεις, που δημιουργούνται σε μερικά απλά βήματα, είναι εύκολο να γίνει το μάθημα συμμετοχικό και διαδραστικό για τους μαθητές.

Απεριόριστη δυνατότητα μεγέθυνσης

Οι χάρτες είναι διανυσματικά αρχεία, και έτσι, οποιοδήποτε τμήμα τους μπορεί να μεγεθυνθεί σε οποιαδήποτε κλίμακα, χωρίς να μειώνεται η ποιότητα της εικόνας. Η δυναμική αναλογία μεγέθους προσαρμόζεται στην κλίμακα μεγέθυνσης σε πραγματικό χρόνο.

Πολύγλωσσο

Η γλώσσα εμφάνισης των ψηφιακών χαρτών μπορεί να επιλεγεί πολύ απλά, με ρύθμιση από το μενού. Τότε, όχι μόνο οι επιγραφές στους χάρτες, αλλά και όλη η επιφάνεια χρήσης (το μενού, οι ονομασίες των επιπέδων, οι επεξηγήσεις, κλπ) θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

Επίπεδα, εξατομικευμένες προβολές

Τα κείμενα που περιέχονται στους χάρτες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναζήτησης και τα επίπεδα να απ/ενεργοποιηθούν, ένα-ένα. Εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί η εποπτική εικόνα που ταιριάζει καλύτερα στο θέμα της κάθε παράδοσης μαθήματος, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά της.

Οι ρυθμίσεις που έγιναν στην προβολή του χάρτη μπορούν να ονοματοδοτηθούν και να αποθηκευθούν. Η αποθήκευση αφορά την κλίμακα μεγέθους, τα νέα σχέδια, και τα ενεργοποιημένα επίπεδα. Η αποθηκευμένη προβολή μπορεί να εισαχθεί στο mozaBook, απ' όπου με ένα κλικ μπορεί να παρουσιαστεί στην ώρα του μαθήματος.

Δυνατότητες εικονογράφησης

Στο mozaMap, ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του επίπεδα, όπου μπορεί να τοποθετήσει σχέδια, εικόνες, σύμβολα, εικονογράμματα, φούσκες κειμένου. Η ενσωματωμένη εφαρμογή σχεδίασης δίνει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για εικονογράφηση, ενώ περιλαμβάνει και μεγάλη συλλογή εικονογραμμάτων με θεματολογία ιστορίας και γεωγραφίας.

Τα σχέδια και οι εικονογραφήσεις μπορούν να αποθηκευθούν, να μετακινηθούν, ενώ το μέγεθός τους προσαρμόζεται στην κλίμακα του χάρτη. Με το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δημιουργηθεί ξεχωριστή παρουσίαση, η οποία και να κοινοποιηθεί, ακόμα.

Κινούμενη απεικόνιση

Επιλέγοντας ορισμένες ιστορικές περιόδους ή γεγονότα ή χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα μπορεί να παρουσιάσει την αλλαγή με την πάροδο του χρόνου πάνω στον χάρτη. Έτσι, η γεωγραφική επίδραση ορισμένων ιστορικών εξελίξεων ή γεγονότων εμφανίζεται ταυτόχρονα με την χρονική της παράμετρο (πόλεμοι, εμπόριο, διακρατικές συνθήκες) και οι μαθητές διευκολύνονται να αναγνωρίσουν εποπτικά και να κατανοήσουν τις αλλαγές, ως προς την γεωγραφική έκταση και τον χρόνο.

Η χρονική στιγμή είναι εύκολα κατανοητή και εμφανίζεται πάνω σε μια χρονική ευθεία, στο κάτω μέρος του χάρτη. Η ταχύτητα της κινούμενης απεικόνισης είναι ρυθμιζόμενη και η εκτέλεση μπορεί οποτεδήποτε να διακοπεί με παύση.

Ασκήσεις

Με την βοήθεια του mozaMap, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του ασκήσεις πάνω στον χάρτη. Οι ασκήσεις μπορούν να αποθηκευθούν, να κοινοποιηθούν, ή να προστεθούν στο mozaBook.

Πάνω στους κενούς χάρτες, ο καθηγητής μπορεί να τοποθετήσει πόλεις, τοποθεσίες, άλλες ιστορικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οι μαθητές πρέπει να τοποθετήσουν τις κατάλληλες επιγραφές στην κατάλληλη θέση. Μπορεί να δοθεί συγκεκριμένος χρόνος για την επίλυση της άσκησης, και στον χάρτη φαίνεται το μέρος του χρόνου που πέρασε. Όταν οι μαθητές τελειώσουν την άσκηση, το mozaMap παρουσιάζει τις σωστές απαντήσεις και το ποσοστό επιτυχίας.

Added to your cart.