Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Το ψηφιακό ημερολόγιο mozaLog είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει την ενιαία διαχείριση των καθημερινών δεδομένων, αρχείων, και την οργάνωση των καθηκόντων στο σχολείο. Με την χρήση του, γίνεται περιττή η τήρηση ημερολογίου σε έντυπη μορφή.

Σχολείο

τέλος χρήσης υπηρεσίας

200

EUR

/ Έτος

Μαθητής

τέλος χρήσης υπηρεσίας

6

EUR

/ Μαθητής / Έτος

Κάνε την δοκιμή τώρα!

Η είσοδος στο ψηφιακό σχολικό ημερολόγιο παρέχεται για τα ακόλουθα επίπεδα χρήσης:
Η έκδοση δοκιμής (demo) του mozaLog μπορεί να δοκιμαστεί σε όλα τα επίπεδα χρήσης, αλλά ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο με την κανονική έκδοση mozaLog.

Εκπαιδευτικός

Διευθυντής

Γονέας

Μαθητής

Διαχειριστής

Εκκίνηση έκδοσης δοκιμής (demo) ως εκπαιδευτικός
 • Τεκμηρίωση διδακτικών ωρών
 • Εισαγωγή διδακτικής ύλης
 • Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια και στο τέλος του σχολικού έτους
 • Ημερολόγια ελέγχου μαθητών
 • Ενδεικτικά μαθητών
 • Ημερήσιες απουσίες
 • Εμφάνιση ωρολογίου προγράμματος
 • Έπαινοι και παρατηρήσεις
 • Προγραμματισμός διαγωνισμάτων και ειδοποιήσεις
 • Μηνήματα προς εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές
 • Στατιστικά προόδου, εργασιών, απουσιών
Εκκίνηση έκδοσης δοκιμής (demo) ως διευθυντής
 • Εισαγωγή δεδομένων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, πρόγραμμα)
 • Επεξεργασία ωρολογίου προγράμματος
 • Διοργάνωση σχολικού έτους
 • Αντικαταστάσεις, κενές διδακτικές ώρες
 • Ανταλλαγές, μεταθέσεις διδακτικών ωρών
 • Κοινές διδακτικές ώρες
 • Δεδομένα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων
 • Διαχείριση χρηστών
 • Οριστικοποίηση σχολικού έτους
 • Εκτύπωση πλήρους ημερολογίου
 • Στατιστικά προόδου, εργασιών, παρουσιών, απουσιών
 • Ρυθμίσεις σχολείου
 • Γλωσσάριο

Μπορεί να διαθέτει και δικαιώματα εκπαιδευτικού

Εκκίνηση έκδοσης δοκιμής (demo) ως γονέας

Πρόσβαση γονέα στα σχολικά στοιχεία του μαθητή:

 • Διδακτικές ώρες, διδακτική ύλη
 • Έλεγχοι προόδου, ενδεικτικά
 • Έπαινοι και παρατηρήσεις
 • Ημερήσιες απουσίες
 • Στατιστικά απουσιών
 • Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
 • Προσωπικά στοιχεία
 • Μηνύματα προς εκπαιδευτικούς, αίτηση προσωπικής συνάντησης
 • Ειδοποιήσεις γονέα με ηλεκτρ. ταχυδρομείο για τους βαθμούς, απουσίες, επαίνους, δραστηριότητες και καθήκοντα του μαθητή
Εκκίνηση έκδοσης δοκιμής (demo) ως μαθητής
 • Διδακτικές ώρες, διδακτική ύλη
 • Έλεγχοι προόδου, ενδεικτικά
 • Έπαινοι και παρατηρήσεις
 • Ημερήσιες απουσίες
 • Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
 • Προσωπικά στοιχεία
 • Μηνύματα προς εκπαιδευτικούς
 • Καλοκαιρινά προγράμματα, κοινωφελής εργασία
 • Ειδοποιήσεις με ηλεκτρ. ταχυδρομείο για βαθμούς, απουσίες, επαίνους, δραστηριότητες και καθήκοντα
Εκκίνηση έκδοσης δοκιμής (demo) ως δαχειριστής
 • Εισαγωγή δεδομένων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, πρόγραμμα)
 • Επεξεργασία ωρολογίου προγράμματος
 • Διοργάνωση σχολικού έτους
 • Αντικαταστάσεις, κενές διδακτικές ώρες
 • Ανταλλαγές, μεταθέσεις διδακτικών ωρών
 • Κοινές διδακτικές ώρες
 • Δεδομένα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων
 • Διαχείριση χρηστών
 • Οριστικοποίηση σχολικού έτους
 • Εκτύπωση πλήρους ημερολογίου
 • Στατιστικά προόδου, εργασιών, παρουσιών, απουσιών

Μπορεί να διαθέτει και δικαιώματα εκπαιδευτικού

Η επιφάνεια χειρισμού και το μενού της έκδοσης δοκιμής (demo) του mozaLog εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Το περιεχόμενο (πχ. τα ονόματα μαθητών και τα μαθήματα) είναι ενδεικτικό μόνο και εμφανίζεται στα αγγλικά.

Παραγγελία

Γιατί το mozaLog;

Διαθέσιμος από παντού

Το ψηφιακό ημερολόγιο είναι προσβάσιμο από κάθε υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή κινητό τηλεφωνο, που διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο. Για την χρήση του, δεν χρειάζεται η εγκατάσταση άλλου προγράμματος, παρά μόνο του περιηγητή Διαδικτύου.

Σταθερός

Η υπηρεσία ψηφιακού ημερολογίου παρέχεται από διακομιστές ευρείας ζώνης, οι οποίοι εξασφαλίζουν την 24-ωρη, καθημερινή λειτουργία και υποστηρίζουν την χρήση της, ακόμα και από πολλές χιλιάδες χρηστών, ταυτόχρονα.

Πολύπλευρος

Το πρόγραμμα mozaLog μειώνει σημαντικά το καθημερινό βάρος των καθηκόντων τεκμηρίωσης και γραμματείας, γι' αυτό είναι αποτελεσματικό μέσο για την διοίκηση του σχολείου και την επικοινωνία με τους γονείς. Η χρήση του είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής.

Ασφαλής

Το πρόγραμμα επιβλέπεται από ειδικευμένους τεχνικούς για θέματα ασφάλειας, και είναι δυνατή η καθημερινή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Επικοινωνία

Το πρόγραμμα mozaLog επιτρέπει την άμεση επικοινωνία υψηλού επιπέδου ανάμεσα στον οργανισμό ή ίδρυμα εποπτείας του σχολείου, την διεύθυνση,τους διδάσκοντες, τους μαθητές και τους γονείς.

Όλη η διοικητική οργάνωση, ο προγραμματισμός και εκτέλεση των καθηκόντων μπορεί να ελεγθεί πολύ εύκολα. Ο οργανισμός εποπτείας μπορεί να έχει διαδικτυακή άμεση σύνδεση με τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του.

Το ψηφιακό ημερολόγιο συμβάλλει στην απλοποίηση των διοικητικών και οργανωτικών καθηκόντων και την βελτίωση της επικοινωνίας, βοηθώντας έτσι την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Με την βοήθεια του ψηφιακού ημερολογίου ο εποπτεύων οργανισμός έχει άμεση ενημέρωση για το έργο των διδασκόντων, τον αριθμό των μαθητών, την κατανομή τους, τα αποτελέσματα προόδου, βαθμολογίας, απουσιών.

Ημερήσια καθήκοντα, βαθμολογία, απουσίες

Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στους διδάσκοντες να εκτελούν τα καθήκοντα τεκμηρίωσης της εργασίας τους από οπουδήποτε, γρήγορα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα. Οι καθηγητές διαθέτουν την δική τους σελίδα όπου εισάγουν την διδαχθείσα ύλη, τις εργασίες στην τάξη, αναπληρώνουν κενά και μπορούν ακόμα και να εκτυπώσουν το σχολικό ημερολόγιο για όλη την χρονιά.

Κατά την βαθμολόγηση, οι καθηγητές μπορούν να εισάγουν τον βαθμό, τον τύπο της βαθμολόγησης και σχόλια. Αυτό επιτρέπει στον καθηγητή να επαναφέρει στην μνήμη του τις συνθήκες της βαθμολόγησης, ακόμα και μετά από μήνες. Αν υπάρχει ανάγκη, οι βαθμοί μπορούν να τροποποιηθούν.

Εκτός από τις απουσίες, μπορούν να καταγραφούν οι αργοπορίες, δικαιολογημένες άδειες, ακόμα και η έλλειψη βιβλίου, τετραδίων και εργαλείων από μεριάς του μαθητή.

Απλή διαχείριση, στατιστικά, αναφορές

Το mozaLog μπορεί να δεχθεί τα στοιχεία των μαθητών από κάποιο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Κατόπιν, χρειάζεται να εισάγονται μόνο οι αλλαγές και το σύστημα διαχείρισης είναι πάντα ενημερωμένο. Το mozaLog παράγει, με το πάτημα ενός κουμπιού, τον έλεγχο προόδου των μαθητών, την κατάσταση απουσιών και στατιστικά που μπορούν ακολούθως να αποσταλούν στους καθηγητές, ή στον διευθυντή, ή σε οποιαδήποτε αρχή επιθεώρησης.

Με την ανάλυση των βαθμών προόδου των μαθητών, το mozaLog υπολογίζει απλούς και σταθμισμένους μέσους όρους, ενώ μπορεί να συγκρίνει εξειδικευμένα τα αποτελέσματα, μεταξύ των τμημάτων τάξης, ανά διαγώνισμα. Με τα διαγράμματα που παράγονται μέσω του ψηφιακού ημερολογίου, μπορούν να παρακολουθούνται οι επιμέρους επιδόσεις των τμημάτων και τάξεων.

Τα στατιστικά των απουσιών επιτρέπουν την παρακολούθηση των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών. Επιτρέπεται ο καθορισμός επιτρεπόμενων ποσοστών για τις απουσίες. Το σύστημα στέλνει αυτομάτως μήνυμα με τους μαθητές που έφτασαν το επιτρεπόμενο όριο σε κάποιο μάθημα.

ωριαίο πρόγραμμα, αντικαταστάσεις διδασκόντων

Υπάρχουν πολλές λύσεις για την εισαγωγή ωριαίου προγράμματος στο mozaLog. Για παράδειγμα, υποστηρίζεται η εισαγωγή προγράμματος που δημιουργήθηκε με τον επεξεργαστή aSc TimeTables, αλλά και η εισαγωγή του προγράμματος από αρχείο excel. Το mozaLog περιέχει ενσωματωμένο επεξεργαστή ωριαίου προγράμματος, έτσι μπορούν να καταγραφούν και οι αλλαγές στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα μπορεί να διαχειριστεί και τις ανταλλαγές μαθημάτων και τις αναπληρώσεις καθηγητών, χωρίς να δημιουργείται επιπλέον φόρτος γραμματειακής εργασίας. Στο ημερολόγιο μπορούν να καταγραφούν και να εμφανιστούν και άλλα γεγονότα, πέραν του τυπικού διδακτικού προγράμματος, όπως γιορτές, εκδηλώσεις, εκδρομές.

Το mozaLog χειρίζεται τις ώρες μαθήματος σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά και τις δραστηριότητες εκτός αυτού. Έτσι μπορούν να καταγραφούν και οι τακτικές ή έκτακτες δραστηριότητες επιπλέον της διδασκαλίας και παρουσίας στην τάξη.

Για τις έκτακτες ανάγκες αναπλήρωσης καθηγητή, το mozaLog παρέχει λίστα των καθηγητών που δεν έχουν μάθημα, ανάλογα με την ειδικότητά τους, ή όσους διδάσκουν άλλα μαθήματα στην ίδια τάξη. Παρέχει την δυνατότητα καταγραφής ώρας εποπτείας κενού, συμπτυγμένης ώρας, ή υποκατάστασης ώρας. Οι ώρες μαθήματος από αναπλήρωση εισχωρούνται κατά τον ίδιο τρόπο με τις κανονικές. Εποχικές αναπληρώσεις για μεγαλύτερη περίοδο μπορούν επίσης να καταγραφούν.

Πλεονεκτήματα για την διεύθυνση του σχολείου

Καθώς χρησιμοποιείται ένα και μόνο σύστημα ημερολογίου από τους διδάσκοντες σε όλο το σχολείο, η διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται απλούστερα σε επίπεδο σχολείου. Μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την τεκμηρίωση της σχολικής εργασίας, και ενώ βελτιώνεται το επίπεδο ελέγχου και διοίκησης, απελευθερώνεται χρόνος για τα κυρίως παιδαγωγικά και διδακτικά καθήκοντα. Το σύστημα καθιστά πιο ξεκάθαρο το σχολικό πρόγραμμα εργασίας.

Με τη λειτουργία "ετήσιο σχολικό πρόγραμμα" μπορεί να προγραμματιστεί το διδακτικό έργο για όλη τη σχολική χρονιά, να οριστούν οι ημέρες διδασκαλίας, αργίες, διακοπές, σχολικές εκδηλώσεις, εκδρομές, κα. Μπορούν να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τους καθηγητές, μαθητές και γονείς.

Οι αναφορές που παράγει το πρόγραμμα έχουν πολλαπλή χρησιμότητα και η διεύθυνση του σχολείου μπορεί να έχει τα στατιστικά στοιχεία που θέλει, ανά πάσα στιγμή, με ένα κλικ. Μπορεί να δει τα αποτελέσματα προόδου ανά τμήμα ή τα συγκριτικά στοιχεία περισσότερων τμημάτων ή τάξεων. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα ετοιμάζει τις αναφορές προόδου και απουσιών για όλο το σχολείο και για κάθε τμήμα ή τάξη, και στατιστικά για το μαθητικό δυναμικό. Όλες οι στατιστικές αναφορές μπορούν να ζητηθούν ανά μαθητή, ανά τμήμα ή τάξη, ή για όλο το σχολείο.

Αν η διεύθυνση του σχολείου επιθυμεί αναφορά ή σύνοψη για όλο το σχολικό έργο, το mozaLog μπορεί να παρουσιάσει αναλύσεις και ενημερωτικές αναφορές συνοδευόμενες από ενδιαφέροντα σχεδιαγράμματα.

Επικοινωνία με γονείς και σπουδαστές

Με το ψηφιακό ημερολόγιο mozaLog, οι γονείς παρακολουθούν άμεσα τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους, τις απουσίες, την διαγωγή και την εργατικότητά τους. Οι καθηγητές επικοινωνούν εύκολα με τους γονείς και τους μαθητές μέσω του mozaLog.

Οι γονείς μπορούν να έχουν ενημέρωση και για το σχολικό πρόγραμμα των παιδιών τους, ακόμα και για το θέμα κάθε σχολικής ώρας μαθήματος. Έτσι μπορούν να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση την σχολική δραστηριότητά τους. Οι καθηγητές μπορούν να ενημερώνουν εκ των προτέρων για τις σχολικές εκδηλώσεις, τις εκδρομές, αλλά και τα αναμενόμενα διαγωνίσματα, ώστε οι μαθητές και οι γονείς τους να προετοιμαστούν ανάλογα.

Εφόσον οι γονείς το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνονται αυτόματα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για όλα τις εγγραφές στο ημερολόγιο (βαθμολογίες, απουσίες, επαίνους, παρατηρήσεις) που αφορούν το παιδί τους.

Μέσω του συστήματος, γίνεται ευκολότερη η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων, και προσφέρεται ένας νέος τρόπος γι' αυτήν, παράλληλα με την προσωπική επαφή (ενημερώσεις, συναντήσεις).

Προστασία δεδομένων και ασφάλεια

Το πρόγραμμα του ψηφιακού ημερολογίου εκτελείται και παρέχεται από ευρυχωνικούς διακομιστές, υπό την εποπτεία έμπειρων τεχνικών. Το μεγάλο εύρος ζώνης των διακομιστών διασφαλίζει την παράλληλη χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων εισόδου στο πρόγραμμα mozaLog, που καθορίζουν το μέρος των στοιχείων και λειτουργιών που είναι προσβάσιμο, εμφανίσιμο ή τροποποιήσιμο από τον κάθε χρήστη.

 • Οι είσοδοι στο πρόγραμμα καταγράφονται για λόγους ασφαλείας και η κίνηση των δεδομένων συμβαίνει μέσω προστατευόμενης και ελεγχόμενης σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
 • Το σύστημα ανιχνεύει και αρχειοθετεί τις ανεπιτυχείς προσπάθειες εισόδου, και τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα όποτε χρειαστούν.
 • Το ψηφιακό ημερολόγιο καταγράφει και την ημερομηνία απόδοσης ή τροποποίησης της βαθμολογίας.
 • Για την ασφάλεια των δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας όλης της βάσης δεδομένων, καθημερινά.

Ψηφιακό ημερολόγιο στην ιστοσελίδα του σχολείου

Η υπηρεσία mozaPortal είναι μια υπηρεσία ιστολογίου, με δομή ειδικά σχεδιασμένη για το σχολικό περιβάλλον. Το μενού μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου και να επενδυθεί με το επιθυμητό περιεχόμενο.

Το ψηφιακό ημερολόγιο mozaLog μπορεί να παραγγελθεί μαζί με την υπηρεσία mozaPortal. Έτσι είναι εύκολη η πρόσβαση στο ημερολόγιο, από το μενού του ιστοτόπου και ως μέρος αυτού. Ορισμένα στοιχεία του ημερολογίου μπορούν να εμφανίζονται και στο mozaPortal. Για παράδειγμα, λίστα διδασκόντων, λίστα τάξεων και τμημάτων, λίστα μαθητών, ωριαίο πρόγραμμα, πρόγραμμα διδασκαλίας.

Added to your cart.