Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Το πρόγραμμα γεωμετρίας Euler3D, πέρα από τη επισκόπηση διαφόρων σχημάτων στο επίπεδο και στον χώρο, επιτρέπει και την κατασκευή τους, υπό την τήρηση μαθηματικών παραμέτρων και περιορισμών (φίλτρο αυτοτομών, έλεγχος στρέψης, τεμαχισμός κοίλων πολυγώνων σε τρίγωνα, κα).

Αγορά Κατεβάστε και δοκιμάστε δωρεάν!

Σύστημα συντεταγμένων στον χώρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του χειρισμού δεδομένων από το πρόγραμμα είναι το έργο. Τα σχήματα του περιλαμβάνονται στο έργο ορίζονται από τις κορυφές, ακμές και έδρες τους. Οι κορυφές ορίζονται από την τριάδα των συντεταγμένων τους (X, Y, Z), οι ακμές από τις συντεταγμένες των κορυφών αρχής-τέλους, ενώ οι έδρες από τις αντίστοιχες κορυφές που τις περικλείουν. Εκτός από την απόδοση τιμών στις συντεταγμένες, ο χρήστης μπορεί να εισάγει στο έργο σταθερές (με ονομασίες από το λατινικό αλφάβητο).

Εξατομίκευση

Για την διευκόλυνση της επισκόπησης των στερεών σωμάτων, είναι δυνατόν να επιλεγούν διαφορετικές μεμβράνες για τις διάφορες κορυφές, ακμές και έδρες, οι οποίες μπορούν και να απ/ενεργοποιηθούν. Οι κορυφές, ακμές και έδρες, εκτός της αρίθμησης, μπορούν να αποκτήσουν και ετικέτες, οι οποίες μπορούν να απ/ενεργοποιηθούν, αν χρειαστεί. Το πρόγραμμα προβάλει τα σώματα είτε σε προοπτική, είτε αξονομετρικά (ορθογωνικά). Για την ρεαλιστική εμφάνιση, παρέχονται δύο πηγές φωτός, που μπορούν να παγιωθούν σε συγκεκριμένο σημείο ή να ρυθμιστούν ώστε να παρακολουθούν την κίνηση της κάμερας.

Μετασχηματισμοί στον χώρο

Αντικατόπτριση, μετατόπιση, περιστροφή γύρω από άξονα, κλιμάκωση, μπορούν να εκτελεστούν, και σε καθορισμένη σειρά, και σε επανάληψη. Με τον καθορισμό των παραμέτρων, μπορούν να εκτελεστούν πολύπλοκοι μετασχηματισμοί, πχ. περιστροφή σε ακμή και αντικατόπτριση σε έδρα.

Με τους μετασχηματισμούς, είναι εύκολη και η κατασκευή πολυέδρων, εφόσον δεν χρειάζεται να δοθούν οι συντεταγμένες όλων των κορυφών, αλλά μετά τον ορισμό των κορυφών εκκίνησης, με αντικατόπτριση, μετατόπιση ή περιστροφή, το πρόγραμμα υπολογίζει τις συντεταγμένες των υπόλοιπων κορυφών.

Ενσωματωμένες εφαρμογές

Το πρόγραμμα Euler3D επιτρέπει τη δημιουργία σχημάτων και στερεών με συμμετρία περιστροφής, όπως ο κώνος και η σφαίρα. Επίσης, είναι δυνατή η εφαρμογή πολικότητας, όπως στην σφαίρα. Με την δημιουργία κινούμενης απεικόνισης, γίνονται κατανοητές και οι πιο πολύπλοκες συνάφειες (πχ, έυρεση του όγκου τετραέδρου). Μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η συμβατότητα με άλλα προγράμματα μαθηματικών (Maple, Mathematica). Τα έτοιμα σχήματα μπορούν να εξαχθούν σε διάφορους τύπους αρχείων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από κάποιους τύπους αρχείων.

Added to your cart.