Εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσιάσεων σε διαδραστικό πίνακα
Διαδραστικό περιεχόμενο για μελέτη στο σπίτι
%
Εκπτώσεις για σχολεία
Σεμινάρια, υποστήριξη και προσφορές αγορών για σχολεία
Ψηφιακοί χάρτες για διαδραστικό πίνακα
Ψηφιακά βιβλία για φορητές συσκευές
Ψηφιακά και έντυπα διδακτικά βιβλία με έξτρα διαδραστικό περιεχόμενο
ψηφιακό ημερολόγιο τάξης
Πρόγραμμα Ευκλείδειας γεωμετρικής κατασκευής
Πρόγραμμα γεωμετρικών κατασκευών στον χώρο
Added to your cart.