Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Where will we meet?

Where will we meet?

Let's find out how many pieces of information are necessary for specifying a location.

Γεωγραφία

Συντάκτης: Tóth Katalin

Διορθωτής: Horváthné Kunstár Andrea

Λέξεις/κλειδιά

Διάταξη, τοποθέτησης, specifying location, Adatok, επικοινωνία, επεξεργασία πληροφοριών, information, κατεύθυνση, απόσταση, reference point, γραμμή, ακτίνα, intersection, coordinate, reference system, GPS, χάρτης, text message, τόπος κατοικίας, τηλέφωνο, Δήμος, διακανονισμός, γεωγραφία, γραμματική, τεχνική, φυσική, μαθηματικά

Σχετικά έξτρα

Σχετικά έξτρα

Where exactly?

Learn how to specify a location in a playful manner!

And yet it moves Part 2

The lesson introduces you to the movement of Earth around the Sun.

Let's measure time!

This lesson presents timekeeping devices and the types and units of time measurement.

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

The Cartesian and the polar coordinate system

Practise how to define a specific location using coordinate systems.

What can positioning systems be used for?

This lesson encourages the use of the Global Positioning System.

What do you know about speed?

This lesson presents the concept of speed.

Added to your cart.