Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια.

Βιολογία

Keywords

Κύτταρο, οργανίδιο κυττάρου, κυτταρικά οργανίδια, ευκαρυωτικά, κυτταρική μεμβράνη, κυτταρικό τοίχωμα, πυρήνας, κυτταρόπλασμα, συσκευή Golgi, χλωροπλάστης, ενδοπλασματικό, μιτοχόνδριο, ενδοπλασματικό δίκτυο, κυτταροσκελετός, κενοτόπιο, DNA, θυλακοειδές, φυτικού κυτταρικού τοιχώματος, κυστιδίων, στιβάδα, εξωκυττάρια μήτρα, sclerocyte, χρωματίνη, πρωτεΐνες ιστόνης, λιπιδική μεμβράνη, πυρηνική μεμβράνη, ομαλό ενδοπλασματικό δίκτυο, ριβόσωμα, οργανισμός, κυτολογία, εργοστάσιο, ζώο, βιολογία, _javasolt

Σχετικά έξτρα

Scenes

Σχετικά έξτρα

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Δομή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Υπάρχουν δύο τύποι κυττάρων: τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά.

Added to your cart.