Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Ζ-πεντένιο-2

Ζ-πεντένιο-2

Ένα ισομερές του πεντένιου.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

Cis-πεντ-2-ένιο, γεωμετρική ισομέρεια, αλκένιο, ολεφινών, υδρογονάνθραξ, ακόρεστα, συνταγματική ισομερές, ομόλογη σειρά, πεντενίου, ισομερές, πρόσθεση, πολυμερισμός, βενζίνη, οκτανίου, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Ε-πεντένιο-2

Ένα ισομερές των πεντενίων.

Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο υγρό.

Οπτική ισομέρεια

Τα ζεύγη των ασύμμετρων μορίων είναι κατοπτρικά είδωλα, το ένα του άλλου, και δεν...

Κυκλοπεντάνιο (C₅H₁₀)

Μέλος της ομόλογης σειράς των κυκλοαλκανίων.

Ισοπρένιο (2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο) (C₅H₈)

Με τον πολυμερισμό του παράγεται το συνθετικό καουτσούκ.

Πεντένιο (C₅H₁₀)

Υγρό δυσάρεστης οσμής, με χαμηλό σημείο βρασμού.

2-Ε-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ζ-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

2-Ζ-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ε-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

Added to your cart.