Υπόγεια ύδατα

Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, σε υπόγειους υδροφορείς, ή υδροφορείς των καρστ.

Σχετικά έξτρα

Η θεωρία της κίνησης των ηπείρων

Από παλιά προσπάθησαν οι επιστήμονες να εξηγήσουν γιατί οι...

Το έργο των παγετώνων

Ο παγετώνας είναι τεράστια μάζα πάγου που κινείται αργά και...

Το έδαφος

Έδαφος είναι το ανώτατο στρώμα του φλοιού της Γης που αποτελείται...

Κύκλος των πετρωμάτων

Υπό την επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων, τα πετρώματα...

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának...

Μια Πομπηία αρχαίας ζωής

Στην Κεντρική Ευρώπη, συγκεκριμένα στην βόρεια Ουγγαρία, βρίσκεται...

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Ερατοσθένης

Ήδη στην αρχαία Αίγυπτο κατάφερε να μετρήσει την περιφέρεια της...

Added to your cart.