Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Υπόγεια ύδατα

Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, σε υπόγειους υδροφορείς, ή υδροφορείς των καρστ.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

υπόγεια νερά, υδατοπερατό στρώμα, σχισμές υδροφόρο ορίζοντα, επιφανειακά νερά, αρτεσιανό νερό, καρστικού νερού, αδιαπέραστο στρώμα, διαπερατό στρώμα, περιοχή καρστικού, καρστικών άνοιξη, πόσιμο νερό, καρστικού, σπήλαιο, κατακρήμνιση, γεωργία, πλημμύρες υπογείων υδάτων, ο κύκλος του νερού, και (αντίβαρο-lift), πηγή, ρυάκι νερού, ποτάμι, υδρογραφία, φύση, υδροσφαίρα, νερό, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Αντλίες θετικής εκτόπισης

Οι αντλίες θετικής εκτόπισης με έμβολο είναι από τις πιο απλές αντλίες αναρρόφησης νερού.

Ο κύκλος του νερού

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Δίκτυο ύδρευσης

Το σύστημα του δικτύου ύδρευσης εξασφαλίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού για τους...

Νέφωση, είδη σύννεφων

Από την εξάτμιση των υδάτων σχηματίζονται νέφη διαφόρων σχηματισμών, και ακολούθως, το...

Ρύπανση των υδάτων

Οι βασικές πηγές της ρύπανσης των υδάτων προέρχονται από τις αστικές περιοχές, την...

Θερμοπίδακας (γκέϊζερ)

Τα γκέϊζερ, ή οι θερμοπίδακες, κατά διαστήματα, ελευθερώνουν θερμό νερό και ατμό από τη γη.

Ήπειροι και ωκεανοί

Η στερεή επιφάνεια της Γης μοιράζεται σε ηπείρους, μεταξύ των οποίων εκτείνονται οι ωκεανοί.

Added to your cart.