Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Υδρολογικός κύκλος (μεσαίο επίπεδο)

Υδρολογικός κύκλος (μεσαίο επίπεδο)

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την εξάτμιση, την υγροποίηση, την τήξη, την πήξη, και ονομάζεται υδρολογικός κύκλος.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

Κύκλος, νερό, ο κύκλος του νερού, εξάτμιση, τήξη, κατακρήμνιση, πάγωμα, αλλαγή της κατάστασης, ηλιακή ακτινοβολία, σχηματισμό νεφών, απορροή, βροχή, χιόνι, σύννεφο, υδροσφαίρα, υπόγεια νερά, επιφανειακά ύδατα, παγετώνας, θαλασσινό νερό, ποτάμι, ρυάκι νερού, λίμνη, θάλασσα, ωκεανός, ατμόσφαιρα, υδρατμών, ηλιακή ενέργεια, άνεμος, υγρασία, πίεση αέρα, λιακάδα, κλίμα, φύση, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Τομή επιφανειακού ανάγλυφου

 • θάλασσα/ωκεανός
 • λίμνη
 • χιόνι
 • ρυάκι
 • ποτάμι
 • χείμαρρος
 • οροσειρά
 • πηγή
 • παγετώνας
 • μεγάλος ποταμός
 • εκβολή
 • νερό στο έδαφος
 • υδροφόρος ορίζοντας
 • καρστική διήθηση
 • σπήλαιο με σταλακτίτες

Κύκλος

 • ηλιακή ακτινοβολία
 • εξάτμιση
 • συμπύκνωση
 • τήξη
 • πήξη
 • απορροή
 • νέφωση
 • βροχόπτωση
 • χιονόπτωση
 • εξάτμιση
 • διαπνοή φυτών
 • εξάτμιση ωκεανών
 • κατείσδυση

Υπόγεια ύδατα

 • νερό στο έδαφος
 • υδροφόρος ορίζοντας
 • καρστική διήθηση
 • υπόγεια ύδατα

Εξήγηση της διαδικασίας

 • ηλιακή ακτινοβολία
 • εξάτμιση
 • συμπύκνωση
 • τήξη
 • πήξη
 • απορροή
 • νέφωση
 • βροχόπτωση
 • χιονόπτωση
 • εξάτμιση
 • διαπνοή φυτών
 • εξάτμιση ωκεανών

Σχετικά έξτρα

Υπόγεια ύδατα

Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, σε υπόγειους...

Θάλασσες και κόλποι

Τα γραφικά παρουσιάζουν τις κυριότερες θάλασσες της Γης και τους κόλπους που σχηματίζονται.

Ποταμοί και ανάγλυφο εδάφους

Οι ποταμοί συμβάλλουν στην διαμόρφωση του ανάγλυφου της γήινης επιφάνειας: διαβρώνουν,...

Διαστρωμάτωση των ωκεανών

Ανάλογα με το βάθος, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η χλωρίδα...

Τοπικοί άνεμοι

Οι κυριότεροι τύποι τοπικών ανέμων είναι διαύλου-κοιλάδας, θαλάσσιας-απόγειας αύρας και...

Νέφωση, είδη σύννεφων

Από την εξάτμιση των υδάτων σχηματίζονται νέφη διαφόρων σχηματισμών, και ακολούθως, το...

Νερό (ύδωρ) (H₂O)

Το νερό είναι η πολύ σταθερή χημική ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου, και είναι...

How do seas shape the Earth's surface?

Seawater, as an external force, plays an important role in shaping coastlines.

Icebergs

Icebergs are blocks of frozen freshwater floating in the sea.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and...

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Κυκλώνες και αντικυκλώνες της εύκρατης ζώνης

Οι κυκλώνες είναι μεγάλες περιστρεφόμενες μάζες αέρα διαμέτρου εκατοντάδων χιλιομέτρων,...

Κεραυνοί

Ο κεραυνός είναι μια ηλεκτρική εκκένωση στην ατμόσφαιρα, που συνοδεύεται με θόρυβο.

Ατμοσφαιρική κίνηση

Η κυκλική κίνηση των αέριων μαζών της ατμόσφαιρας οφείλεται στις διαφορές της θεμοκρασίας...

Ήπειροι και ωκεανοί

Η στερεή επιφάνεια της Γης μοιράζεται σε ηπείρους, μεταξύ των οποίων εκτείνονται οι ωκεανοί.

Καρστική περιοχή (βασικό επίπεδο)

Στις περιοχές των καρστ, δημιουργούνται χαρακτηριστικοί γεωλογικοί σχηματισμοί, όπως οι...

Βυθομετρικοί χάρτες

Παρατηρώντας τον θαλάσσιο βυθό μπορούμε να διακρίνουμε τα όρια των τεκτονικών πλακών.

Ωκεάνια ρεύματα

Τα θαλάσσια ρεύματα στους ωκεανούς δημιουργούν ένα παγκόσμιο σύστημα κίνησης και...

Ο κύκλος του οξυγόνου

Το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς, βρίσκεται...

Ο κύκλος του άνθρακα

Με την φωτοσύνθεση, ο άνθρακας ενσωματώνεται σε οργανικές ενώσεις, ενώ με την αναπνοή...

Ο κύκλος του αζώτου

Το άζωτο της ατμόσφαιρας δεσμεύεται με τη βοήθεια βακτηριδίων και χρησιμοποιείται από...

Ρύπανση των υδάτων

Οι βασικές πηγές της ρύπανσης των υδάτων προέρχονται από τις αστικές περιοχές, την...

Παγετώνας βασικό επίπεδο)

Ο παγετώνας είναι ένας μεγάλος όγκος πάγου που σχηματίστηκε από συμπύκνωση χιονιού και...

Αφαλάτωση θαλασσινού νερού

Με την αφαλάτωση μετατρέπουμε το θαλασσινό σε πόσιμο νερό.

Ο κύκλος του φωσφόρου

Ο φώσφορος είναι σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς και βρίσκεται σε...

Δίκτυο ύδρευσης

Το σύστημα του δικτύου ύδρευσης εξασφαλίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού για τους...

Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας

Μέρη της αντιπλημμυρικής προστασίας εποτελούν τα ανασχετικά φράγματα και τα αναχώματα.

Εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων

Το καθαρισμένο νερό που εξέρχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην γεωργία και τη βιομηχανία.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Αντλίες θετικής εκτόπισης

Οι αντλίες θετικής εκτόπισης με έμβολο είναι από τις πιο απλές αντλίες αναρρόφησης νερού.

Καρστική περιοχή (μέσο επίπεδο)

Στις περιοχές των καρστ, δημιουργούνται χαρακτηριστικοί γεωλογικοί σχηματισμοί, όπως οι...

Ο κύκλος του νερού

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Added to your cart.