Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

The Sun's path above the major circles of latitude

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

Ήλιος, Γη, Περιστροφή, άξονα περιστροφής, Τροπικός του Καρκίνου, Τροπικός του Αιγόκερω, Ισημερινός, Αρκτικός Κύκλος, Ανταρκτικό κύκλο,, horizont, zenit, εκλειπτική, ουράνια σφαίρα, χειμερινό ηλιοστάσιο, θερινό ηλιοστάσιο, ισημερία, ηλιοστάσιο, αποκορύφωμα, πηγή, Καλοκαιρινή, φθινόπωρο, Χειμερινή, εποχή, κυκλοφορικό σύστημα, έτος, Ημερολόγιο, μήνας, μήνες, γωνία πρόσπτωσης, ηλιοφάνεια, διάρκεια ηλιοφάνειας, αλλαγή των εποχών, Φυσική Γεωγραφία, αστρονομία, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Κλιματικές ζώνες

Στη Γη μας παρατηρούμε διάφορες ζώνες ανάλογα με την γεωμορφολογία, το κλίμα, την χλωρίδα.

Εναλλαγή εποχών (μέσο επίπεδο)

Λόγω της πλάγιας στάσης του άξονα περιστροφής της Γης, η ακτίνα πρόσπτωσης των ηλιακών...

Πλανήτες και μεγέθη τους

Γύρω από τον Ήλιο περιστρέφονται οι εσωτερικοί, πετρώδεις πλανήτες και οι εξωτερικοί...

Γεωγραφικές συντεταγμένες (μέσο επίπεδο)

Το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό κάθε σημείου...

Ηλιακό σύστημα, πλανητικές τροχιές

Οι οκτώ πλανήτες του ηλιακού συστήματος κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές.

Ο Ήλιος

Η διάμετρος του Ήλιου είναι περίπου 109 φορές αυτής της Γης. Αποτελείται κυρίως από υδρογόνο.

Η Γη

Η Γη είναι ένας πετρώδης πλανήτης με στερεή επιφάνεια και ατμόσφαιρα που περιέχει οξυγόνο.

Ηλιακή έκλειψη

Όταν ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη βρίσκονται σε μία γραμμή, η Σελήνη μπορεί να σκεπάσει τον...

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γίνεται αιτία αύξησης...

Ζώνες ώρας

Η Γη έχει διαιρεθεί σε 24 ατράκτους ή ζώνες και στις χώρες εντός της κάθε μιας ζώνης...

Μέτρηση του χρόνου

Τα πρώτα ημερολόγια και όργανα μέτρησης του χρόνου δημιουργήθηκαν από τους αρχαίους...

Εσκιμώοι: τρόπος ζωής τους

Τα ιγκλού είναι τα χαρακτηριστικά καταλύματα των Εσκιμώων του Αρκτικού Κύκλου.

Όργανα ναυσιπλοΐας του παρελθόντος

Διάφορα ευρηματικά όργανα βοήθησαν τα θαλάσσια ταξίδια ανά τους αιώνες.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending...

Added to your cart.