Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Τετράχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης (κινητήρας Όττο)

Τετράχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης (κινητήρας Όττο)

Η 3Δ απεικόνιση δείχνει το είδος του κινητήρα που χρησιμοποιείται γενικώς στα αυτοκίνητα.

Φυσική

Λέξεις/κλειδιά

Μηχανές Otto, μηχανή, τετράχρονους, αυτοκινήτων, ακτινωτή μηχανή, άξονας, βαλβίδα, κύλινδρος, έμβολο, αναφλεκτήρας (μπουζί), Θερμότητα καύσης, σπίθα, εισαγωγή, συμπίεση, έκρηξη, εγκεφαλικό επεισόδιο δύναμη, εργασία, Κύκλος, βενζινοκινητήρα, μηχανή εσωτερικής καύσεως, βενζίνη, καρμπυρατέρ, μηχανική ενέργεια, καπναέριο, μόλυνση του περιβάλλοντος, Ρύπανση της ατμόσφαιρας, αυτοκίνητο, εργοστάσιο αυτοκινήτων, αυτοκινητοβιομηχανία, θερμοδυναμική, θερμική μηχανή, θερμική ενέργεια, Φυσική

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Κινητήρας

 • σώμα κινητήρα - Το μεταλλικό δοχείο το οποίο περιέχει τα κινούμενα μέρη του κινητήρα.
 • κιβώτιο ταχυτήτων - Ρυθμίζει την αναλογία μετάδοσης από τον κινητήρα στον άξονα κίνησης. Αλλάζει τον αριθμό περιστροφών των κινητήριων τροχών κατά τη διάρκεια μιας στροφής του στροφαλοφόρου άξονα. Σε χαμηλή ταχύτητα, η απόδοση του κινητήρα είναι υψηλή, αλλά η ταχύτητα είναι χαμηλή, σε υψηλή ταχύτητα το αυτοκίνητο είναι ταχύτερο και χρησιμοποιεί λιγότερα καύσιμα, αλλά επιταχύνει πιο αργά.
 • φίλτρο αέρα - Ο αέρας ρέει μέσα στον θάλαμο καύσης του κινητήρα, ο οποίος περιέχει οξυγόνο που είναι απαραίτητο για τη διεργασία καύσης. Ο αέρας καθαρίζεται μέσω από αυτό το φίλτρο.
 • σωλήνας πολλαπλής εισαγωγής - Ο αέρας, που είναι απαραίτητος για να λάβει χώρα η καύση, ρέει μέσα στον κύλινδρο μέσω αυτού του ανοίγματος.
 • σωλήνας πολλαπλής εξαγωγής καυσαερίων - Τα καυσαέρια εξέρχονται μέσω αυτού του σωλήνα.
 • ιμάντας συγχρονισμού - Μεταδίδει την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα στους εκκεντροφόρους.
 • διανομέας ανάφλεξης - Εξασφαλίζει τη συντονισμένη λειτουργία των βυσμάτων.

Λειτουργία

 • στόμιο εισαγωγής μείγματος - Ο αέρας ρέει μέσα στο θάλαμο καύσης – το τμήμα του κυλίνδρου πάνω από το έμβολο – μέσω αυτού του ανοίγματος.
 • σπινθηριστής (μπουζί) - Ανάβει το μείγμα αέρα και βενζίνης. Το αναφλεγόμενο μείγμα ωθεί πίσω το βάκτρο εμβόλου.
 • στόμιο εξαγωγής καυσαερίων - Τα καυσαέρια εξέρχονται μέσω αυτού του σωλήνα.
 • βαλβίδα εισαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 1η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου που κινείται προς τα κάτω δημιουργεί μείωση της πίεσης μέσα στον κύλινδρο, απορροφώντας το μείγμα.
 • βαλβίδα εξαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 4η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου το οποίο κινείται προς τα πάνω, αποβάλλει τα καυσαέρια.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα. Η έκρηξη του καυσίμου τον αναγκάζει να κινηθεί προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η αδράνεια του περιστρεφόμενου στροφαλοφόρου άξονα τον κάνει να κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα κάτω και προς τα πάνω. Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη ανάφλεξη.
 • κύλινδρος - Η καύση ωθεί το βάκτρο εμβόλου να κινείται προς τα κάτω μέσα του.
 • διωστήρας
 • στροφαλοφόρος άξονας - Η εναλλασσόμενη κίνηση του βάκτρου εμβόλου προκαλεί την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

1ος χρόνος

 • στόμιο εισαγωγής μείγματος - Ο αέρας ρέει μέσα στο θάλαμο καύσης – το τμήμα του κυλίνδρου πάνω από το έμβολο – μέσω αυτού του ανοίγματος.
 • σπινθηριστής (μπουζί) - Ανάβει το μείγμα αέρα και βενζίνης. Το αναφλεγόμενο μείγμα ωθεί πίσω το βάκτρο εμβόλου.
 • στόμιο εξαγωγής καυσαερίων - Τα καυσαέρια εξέρχονται μέσω αυτού του σωλήνα.
 • βαλβίδα εισαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 1η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου που κινείται προς τα κάτω δημιουργεί μείωση της πίεσης μέσα στον κύλινδρο, απορροφώντας το μείγμα.
 • βαλβίδα εξαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 4η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου το οποίο κινείται προς τα πάνω, αποβάλλει τα καυσαέρια.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα. Η έκρηξη του καυσίμου τον αναγκάζει να κινηθεί προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η αδράνεια του περιστρεφόμενου στροφαλοφόρου άξονα τον κάνει να κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα κάτω και προς τα πάνω. Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη ανάφλεξη.
 • κύλινδρος - Η καύση ωθεί το βάκτρο εμβόλου να κινείται προς τα κάτω μέσα του.
 • διωστήρας
 • στροφαλοφόρος άξονας - Η εναλλασσόμενη κίνηση του βάκτρου εμβόλου προκαλεί την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

2ος χρόνος

 • στόμιο εισαγωγής μείγματος - Ο αέρας ρέει μέσα στο θάλαμο καύσης – το τμήμα του κυλίνδρου πάνω από το έμβολο – μέσω αυτού του ανοίγματος.
 • σπινθηριστής (μπουζί) - Ανάβει το μείγμα αέρα και βενζίνης. Το αναφλεγόμενο μείγμα ωθεί πίσω το βάκτρο εμβόλου.
 • στόμιο εξαγωγής καυσαερίων - Τα καυσαέρια εξέρχονται μέσω αυτού του σωλήνα.
 • βαλβίδα εισαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 1η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου που κινείται προς τα κάτω δημιουργεί μείωση της πίεσης μέσα στον κύλινδρο, απορροφώντας το μείγμα.
 • βαλβίδα εξαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 4η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου το οποίο κινείται προς τα πάνω, αποβάλλει τα καυσαέρια.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα. Η έκρηξη του καυσίμου τον αναγκάζει να κινηθεί προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η αδράνεια του περιστρεφόμενου στροφαλοφόρου άξονα τον κάνει να κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα κάτω και προς τα πάνω. Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη ανάφλεξη.
 • κύλινδρος - Η καύση ωθεί το βάκτρο εμβόλου να κινείται προς τα κάτω μέσα του.
 • διωστήρας
 • στροφαλοφόρος άξονας - Η εναλλασσόμενη κίνηση του βάκτρου εμβόλου προκαλεί την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

3ος χρόνος

 • στόμιο εισαγωγής μείγματος - Ο αέρας ρέει μέσα στο θάλαμο καύσης – το τμήμα του κυλίνδρου πάνω από το έμβολο – μέσω αυτού του ανοίγματος.
 • σπινθηριστής (μπουζί) - Ανάβει το μείγμα αέρα και βενζίνης. Το αναφλεγόμενο μείγμα ωθεί πίσω το βάκτρο εμβόλου.
 • στόμιο εξαγωγής καυσαερίων - Τα καυσαέρια εξέρχονται μέσω αυτού του σωλήνα.
 • βαλβίδα εισαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 1η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου που κινείται προς τα κάτω δημιουργεί μείωση της πίεσης μέσα στον κύλινδρο, απορροφώντας το μείγμα.
 • βαλβίδα εξαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 4η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου το οποίο κινείται προς τα πάνω, αποβάλλει τα καυσαέρια.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα. Η έκρηξη του καυσίμου τον αναγκάζει να κινηθεί προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η αδράνεια του περιστρεφόμενου στροφαλοφόρου άξονα τον κάνει να κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα κάτω και προς τα πάνω. Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη ανάφλεξη.
 • κύλινδρος - Η καύση ωθεί το βάκτρο εμβόλου να κινείται προς τα κάτω μέσα του.
 • διωστήρας
 • στροφαλοφόρος άξονας - Η εναλλασσόμενη κίνηση του βάκτρου εμβόλου προκαλεί την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

4ος χρόνος

 • στόμιο εισαγωγής μείγματος - Ο αέρας ρέει μέσα στο θάλαμο καύσης – το τμήμα του κυλίνδρου πάνω από το έμβολο – μέσω αυτού του ανοίγματος.
 • σπινθηριστής (μπουζί) - Ανάβει το μείγμα αέρα και βενζίνης. Το αναφλεγόμενο μείγμα ωθεί πίσω το βάκτρο εμβόλου.
 • στόμιο εξαγωγής καυσαερίων - Τα καυσαέρια εξέρχονται μέσω αυτού του σωλήνα.
 • βαλβίδα εισαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 1η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου που κινείται προς τα κάτω δημιουργεί μείωση της πίεσης μέσα στον κύλινδρο, απορροφώντας το μείγμα.
 • βαλβίδα εξαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 4η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου το οποίο κινείται προς τα πάνω, αποβάλλει τα καυσαέρια.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα. Η έκρηξη του καυσίμου τον αναγκάζει να κινηθεί προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η αδράνεια του περιστρεφόμενου στροφαλοφόρου άξονα τον κάνει να κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα κάτω και προς τα πάνω. Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη ανάφλεξη.
 • κύλινδρος - Η καύση ωθεί το βάκτρο εμβόλου να κινείται προς τα κάτω μέσα του.
 • διωστήρας
 • στροφαλοφόρος άξονας - Η εναλλασσόμενη κίνηση του βάκτρου εμβόλου προκαλεί την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Εσωτερική δομή κατασκευής

 • ψυγείο - Κατά την λειτουργία του κινητήρα το νερό ψύξης θερμαίνεται και στη συνέχεια απελευθερώνει τη θερμότητα στο περιβάλλον.
 • κινητήρας
 • κιβώτιο ταχυτήτων - Ρυθμίζει την αναλογία μετάδοσης από τον κινητήρα στον άξονα κίνησης. Αλλάζει τον αριθμό περιστροφών των κινητήριων τροχών κατά τη διάρκεια μιας στροφής του στροφαλοφόρου άξονα. Σε χαμηλή ταχύτητα, η απόδοση του κινητήρα είναι υψηλή, αλλά η ταχύτητα είναι χαμηλή, σε υψηλή ταχύτητα το αυτοκίνητο είναι ταχύτερο και χρησιμοποιεί λιγότερα καύσιμα, αλλά επιταχύνει πιο αργά.
 • κεντρικός άξονας - Μεταδίδει την περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα στους τροχούς.
 • δεξαμενή καυσίμου - Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στον τετράχρονο κινητήρα Otto είναι βενζίνη. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της βενζίνης είναι ο αριθμός οκτανίων. Όσο υψηλότερος είναι, τόσο υψηλότερο είναι το σημείο βρασμού του, επομένως μπορεί να συμπιεστεί περισσότερο, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση.
 • διαφορικό - Κατά τη διάρκεια της περιστροφής επιτρέπει στους κινητήριους τροχούς να κυλούν με διαφορετική ταχύτητα.
 • ημιαξόνιο - Η περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα μεταδίδεται στον άξονα κίνησης από τον άξονα μετάδοσης κινήσεων.
 • εξάτμιση - Τα καυσαέρια εξέρχονται μέσω αυτού του σωλήνα.

Κύλινδροι

 • στροφαλοφόρος άξονας - Λειτουργεί μέσω από τα βάκτρα εμβόλων. Η περιστροφή του μεταδίδεται στον κινητήριο άξονα από τον άξονα μετάδοσης κινήσεων και στον εκκεντροφόρο άξονα από τον ιμάντα χρονισμού, ο οποίος χειρίζεται τις βαλβίδες.
 • εκκεντροφόρος άξονας - Η περιστροφή του εξασφαλίζει τη ρυθμική λειτουργία των βαλβίδων και ελέγχεται από τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω του ιμάντα χρονισμού.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα.
 • βαλβίδες - Συντονίζουν την εισαγωγή του μείγματος αέρα και βενζίνης και την εξάντληση των καυσαερίων. Λειτουργούν από τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω του ιμάντα χρονισμού.

Γραφικά

 • κιβώτιο ταχυτήτων - Ρυθμίζει την αναλογία μετάδοσης από τον κινητήρα στον άξονα κίνησης. Αλλάζει τον αριθμό περιστροφών των κινητήριων τροχών κατά τη διάρκεια μιας στροφής του στροφαλοφόρου άξονα. Σε χαμηλή ταχύτητα, η απόδοση του κινητήρα είναι υψηλή, αλλά η ταχύτητα είναι χαμηλή, σε υψηλή ταχύτητα το αυτοκίνητο είναι ταχύτερο και χρησιμοποιεί λιγότερα καύσιμα, αλλά επιταχύνει πιο αργά.
 • κεντρικός άξονας - Μεταδίδει την περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα στους τροχούς.
 • στροφαλοφόρος άξονας - Λειτουργεί μέσω από τα βάκτρα εμβόλων. Η περιστροφή του μεταδίδεται στον κινητήριο άξονα από τον άξονα μετάδοσης κινήσεων και στον εκκεντροφόρο άξονα από τον ιμάντα χρονισμού, ο οποίος χειρίζεται τις βαλβίδες.
 • εκκεντροφόρος άξονας - Η περιστροφή του εξασφαλίζει τη ρυθμική λειτουργία των βαλβίδων και ελέγχεται από τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω του ιμάντα χρονισμού.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα.
 • βαλβίδα εισαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 1η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου που κινείται προς τα κάτω δημιουργεί μείωση της πίεσης μέσα στον κύλινδρο, απορροφώντας το μείγμα.
 • βαλβίδα εξαγωγής - Το άνοιγμα και το κλείσιμο του είναι συντονισμένα με την κίνηση του βάκτρου εμβόλου. Ανοίγει στην 4η φάση, όταν το βάκτρο εμβόλου το οποίο κινείται προς τα πάνω, αποβάλλει τα καυσαέρια.
 • έμβολο - Η εναλλασσόμενη κίνηση περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα. Η έκρηξη του καυσίμου τον αναγκάζει να κινηθεί προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η αδράνεια του περιστρεφόμενου στροφαλοφόρου άξονα τον κάνει να κινείται προς τα πάνω, προς τα κάτω και στη συνέχεια προς τα κάτω και προς τα πάνω. Στη συνέχεια ακολουθεί μια άλλη ανάφλεξη.
 • κύλινδρος - Η καύση ωθεί το βάκτρο εμβόλου να κινείται προς τα κάτω μέσα του.
 • στροφαλοφόρος άξονας - Η εναλλασσόμενη κίνηση του βάκτρου εμβόλου προκαλεί την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Αφήγηση

Γνωρίζουμε ότι τα αυτοκίνητα τροφοδοτούνται με κινητήρες, αλλά πώς το γίνεται αυτό; Η περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου του κινητήρα μεταδίδεται στους τροχούς από τον κινητήριο άξονα. Το κιβώτιο ταχυτήτων αλλάζει τον αριθμό περιστροφών των κινητήριων τροχών κατά τη διάρκεια μιας στροφής του στροφαλοφόρου άξονα. Σε χαμηλή ταχύτητα, η απόδοση του κινητήρα είναι υψηλή, αλλά η ταχύτητα είναι χαμηλή, σε υψηλή ταχύτητα το αυτοκίνητο είναι ταχύτερο και χρησιμοποιεί λιγότερο καύσιμα, αλλά επιταχύνει πιο αργά.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος κινητήρα που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα είναι ο τετράχρονος κινητήρας Otto.

Μετατρέπει την εναλλασσόμενη κάθετη κίνηση των βάκτρων εμβόλων στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα. Ο στροφαλοφόρος άξονας κινεί τον άξονα μετάδοσης κινήσεων και τον εκκεντροφόρο άξονα μέσω του ιμάντα χρονισμού. Ο εκκεντροφόρος ενεργοποιεί τις βαλβίδες, οι οποίες εξασφαλίζουν την πρόσληψη καυσίμου και την απομάκρυνση των καυσαερίων μέσω ενός συντονισμένου, ρυθμικού ανοίγματος και κλεισίματος.

Η πρώτη φάση της λειτουργίας είναι η εισαγωγή. Το έμβολο κινείται προς τα κάτω, μειώνοντας την πίεση στον κύλινδρο. Η βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει και ένα μείγμα αέρα και καυσίμου ρέει από το καρμπουρατέρ στον κύλινδρο.

Η δεύτερη φάση είναι η συμπίεση: τόσο η βαλβίδες εισαγωγής όσο και οι βαλβίδες εξαγωγής είναι κλειστές. Η ορμή του στροφαλοφόρου άξονα και του αντίβαρου προκαλεί το βάκτρο εμβόλου να κινείται προς τα πάνω, συμπιέζοντας το μείγμα αέρα και καυσίμου και αυξάνοντας έτσι τη θερμοκρασία του.

Η τρίτη φάση είναι η ανάφλεξη. Ο αναφλεκτήρας ανάβει το συμπιεσμένο, θερμαινόμενο μείγμα καυσίμου και αέρα. Η έκρηξη ωθεί το βάκτρο εμβόλου προς τα κάτω.

Η τέταρτη φάση είναι η εξαγωγή. Το βάκτρο εμβόλου κινείται προς τα πάνω, ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής και εκπέμπονται τα καυσαέρια.

Όπως μπορείτε να δείτε, η γραμμική κίνηση του βάκτρου εμβόλου μετατρέπεται στην περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα στον κινητήρα. Η ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση του βάκτρου εμβόλου παρέχεται από την καύση του καυσίμου. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στον τετράχρονο κινητήρα Otto είναι βενζίνη. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της βενζίνης είναι ο αριθμός οκτανίων. Όσο υψηλότερος είναι, τόσο υψηλότερο είναι το σημείο βρασμού. Επομένως, μπορεί να συμπιεστεί περισσότερο, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Σχετικά έξτρα

Στροβιλοκινητήρας

Οι στροβιλοκινητήρες χρησιμοποιούνται κυρίως σε αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Μηχανή Ντίζελ

Ο Γερμανός μηχανικός Ρούντολφ Ντίζελ το 1893 πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον κινητήρα...

Θερμική μηχανή Στέρλινγκ

Ο κινητήρας του Στέρλινγκ είναι κινητήρας εξωτερικής καύσης: η καύση πραγματοποιείται...

Δίχρονος κινητήρας

Ο δίχροος κινητήρας είναι ένα είδος κινητήρα εσωτερικής καύσης που έχει δύο χρόνους στον...

Κινητήρας Βάνκελ

Τύπος περιστροφικού κινητήρα με μεγάλη απόδοση.

Αιολόσφαιρα του Ήρωνα

Ο Ήρωνας ο Αλεξανδρινός, θεωρείται ο εφευρέτης της ατμομηχανής, αν και ο ίδιος έβλεπε ως...

Ιδανικά αέρια και διάγραμμα p-V-T

Η σχέση μεταξύ πίεσης, όγκου και θερμοκρασίας των ιδανικών αερίων περιγράφεται από τους...

Πώς λειτουργεί το διαφορικό;

Το διαφορικό διαμένει την κινητική ενέργεια στους τροχούς, και έτσι αυτοί μπορούν να...

Μοτοποδήλατο

Με την βοήθεια των γραφικών, μαθαίνουμε για την κατασκευή και λειτουργία των μοτοποδηλάτων.

Πώς λειτουργεί το κιβώτιο ταχυτήτων;

Επιλέγοντας την σωστή ταχύτητα στο σύστημα μετάδοσης, μπορούμε να αυξήσουμε ή να...

Διύλιση πετρελαίου

Με την διύλιση του αργού πετρελαίου παράγονται διάφορα προϊόντα, όπως: πετρέλαιο κίνησης...

Υβριδικά αυτοκίνητα

Συνδυάζοντας την βενζινοκίνηση με την ηλεκτροκίνηση, μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές...

Είδη οδοντωτών τροχών

Ένας κινητήριος οδοντωτός τροχός που βρίσκεται σε εμπλοκή, μεταδίδει την περιστροφική...

Θαλάσσια γεώτρηση εξόρυξης πετρελαίου

Η ατσάλινη εξέδρα είναι η απόληξη ενός αγωγού που διατρυπά τον θαλάσσιο πυθμένα μέχρι τα...

Ηλεκτροκινητήρας

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποτελούνται από μόνιμους μαγνήτες μεταξύ των οποίων υπάρχει...

Πρώτο ουγγρικό αυτοκίνητο (1904)

Ο μηχανικός Γιάνος Τσόνκα κατασκεύασε τα πρώτα αυτοκίνητα για τις ανάγκες των Ουγγρικών...

Ατμομηχανή του Βάτ (18ος αιώνας)

Η τελειοποίηση της ατμομηχανής, από τον Σκωτσέζο μηχανικό Τζέιμς Βατ, έφερε επανάσταση...

Αυτοκίνητο-πατέντα του Μπενζ (Karl Benz, 1886)

Το αυτοκίνητο του Μπενζ θεωρείται το πρώτο όχημα με μηχανή εσωτερικής καύσης.

Φόρμουλα 1

Η Φόρμουλα 1 είναι η υψηλότερη - και η πιο δημοφιλής - κατηγορία αγώνων αυτοκινήτων.

Οξυγόνο (O₂) (βασικό επίπεδο)

Ένα από τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στην Γη, που είναι αναντικατάστατο για την ζωή.

Construction of cars

Τα κινούμενα γραφικά παρουσιάζουν την εσωτερική και εξωτερική δομή κατασκευής ενός...

Ford Mοντέλο T

Το διάσημο μοντέλο της αμερικανικής εταιρίας ήταν το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής...

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Το Tesla S είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έγινε εμπορικά διαθέσιμο.

Λεωφορείο

Τα λεωφορεία είναι σημαντικό μέσο μαζικής μεταφοράς στις πόλεις.

Added to your cart.