Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Τα κινούμενα γραφικά δείχνουν τις κύριες πηγές ρύπανσης του αέρα: την γεωργία, την βιομηχανία και την αστική ανάπτυξη.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

Ρύπανση της ατμόσφαιρας, νέφος, κλιματική αλλαγή, Ρύπανση του περιβάλλοντος, μόλυνση του περιβάλλοντος, μόλυνση, την προστασία του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, greenhouse gas, παγκόσμια υπερθέρμανση, φωτορύπανση, ρύπανση θερμότητας, ηχορύπανση, των εκπομπών αερίων, όξινο, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, διακανονισμός, αέρας, βροχή, διοξείδιο του θείου, αιθάλη, διοξείδιο του άνθρακα, φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, γεωγραφία, περιβάλλον, φύση, κοινωνία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

 • αγροτική ατμοσφαιρική ρύπανση
 • αστική ατμοσφαιρική ρύπανση
 • βιομηχανική ατμοσφαιρική ρύπανση
 • - Τα οχήματα με κινητήρα και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκπέμπουν οξείδια του θείου και οξείδια του αζώτου. Αυτές οι χημικές ουσίες αντιδρούν με σταγονίδια νερού στον αέρα και παράγουν οξέα. Αυτά στη συνέχεια πέφτουν στο έδαφος με τη μορφή όξινης βροχής, που εισχωρεί στο έδαφος κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων.
 • - Οι ρύποι που εξατμίζονται στον αέρα από τα μηχανοκίνητα οχήματα και από την καύση ορυκτών καυσίμων σχηματίζουν νέφος (σύντομη ονομασία για την καπνισμένη ομίχλη).

Ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή. Παρά τη σημασία της, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει καταστεί παγκόσμιο ζήτημα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβαίνει όταν απελευθερώνονται σε υπερβολική ποσότητα μολυσματικών υλικών στον αέρα. Είναι ένα γεγονός επιβλαβές για τον άνθρωπο και άλλα ζωντανά πράγματα. Μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, δηλητηρίαση, ασφυξία ή θάνατο. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει μεγάλες περιοχές, καθώς τα μολυσματικά υλικά μπορούν να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις.

Γεωργική ατμοσφαιρική ρύπανση

 • εκπομπές αερίων
 • εμπομπές χημικών
 • εμπομπές αιθάλης και διοξειδίου του άνθρακα
 • παραγωγή ρυζιού
 • λίπανση, φυτοφάρμακα
 • εντατική γεωργία - Οι χημικές ουσίες και τα λιπάσματα εισέρχονται στην ατμόσφαιρα εξαιτίας των ψεκασμών των φυτών.
 • - Κατά τη διάρκεια δασικών πυρκαγιών, η ιπτάμενη τέφρα, τα νιτρικά και ο οργανικός άνθρακας μπαίνουν στην ατμόσφαιρα. Οι ουσίες αυτές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.
 • εντατική κτηνοτροφία - Τα ζώα απελευθερώνουν αέρια στην ατμόσφαιρα.
 • - Ως αποτέλεσμα της γεωργίας, οι ρύποι εισέρχονται στα φυσικά νερά, τότε, μέσω της εξάτμισης του νερού, περνάνε στην ατμόσφαιρα.

Η γεωργία συμβάλλει επίσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Εκτός από τις ουσίες που προκύπτουν από την εξάτμιση παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων, τα οξείδια του μεθανίου και του αζώτου που παράγονται από το μοναδικό πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών διαδραματίζουν επίσης ρόλο στην εντατικοποίηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η αποψίλωση των δασών οδηγεί επίσης σε αύξηση της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρας, γιατί η υπόλοιπη βλάστηση μπορεί να δεσμεύσει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Εξάλλου, η καύση φυτικών υλικών απελευθερώνει τοξικά αέρια και στερεά σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

Βιομηχανική ατμοσφαιρική ρύπανση

 • εκπομπές στην ατμόσφαιρα
 • καπνός, αυθάλη, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου
 • εξάπλωση στην ατμόσφαιρα
 • - Τα καυσαέρια τα οποία παράγονται κατά την παραγωγή, προκαλούν την ρύπανση του αέρα.
 • - Τα απόβλητα, η σκόνη και τα καυσαέρια, που προέρχονται από τις βιομηχανικές διεργασίες, απελευθερώνονται στον αέρα.
 • - Η λανθασμένη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων μπορεί να οδηγήσει στην είσοδο ραδιενεργών αποβλήτων στην ατμόσφαιρα και στη δηλητηρίαση του περιβάλλοντος για αρκετούς χιλιάδες χρόνια.

Η βιομηχανία είναι υπεύθυνη για τη μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο κλάδος που μολύνει περισσότερο την ατμόσφαιρα είναι η βιομηχανία ενέργειας, καθώς οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου και στερεά σωματίδια. Τα παραπροϊόντα των βιομηχανικών διεργασιών, όπως οι διαλύτες, τα αεροζόλ, η σκόνη και τα καυσαέρια, μολύνουν τον αέρα. Η παραγωγή τσιμέντου είναι μία από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανικές διεργασίες.

Αστική ατμοσφαιρική ρύπανση

 • εκπομπές αερίων
 • ηχορύπανση
 • οδική κυκλοφορία
 • οδικές μεταφορές, εργοστάσια
 • - Τα οχήματα με κινητήρα και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκπέμπουν οξείδια του θείου και οξείδια του αζώτου. Αυτές οι χημικές ουσίες αντιδρούν με σταγονίδια νερού στον αέρα και παράγουν οξέα. Αυτά στη συνέχεια πέφτουν στο έδαφος με τη μορφή όξινης βροχής, που εισχωρεί στο έδαφος κάτω από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων.
 • - Οι ρύποι που εξατμίζονται στον αέρα από τα μηχανοκίνητα οχήματα και από την καύση ορυκτών καυσίμων σχηματίζουν νέφος (σύντομη ονομασία για την καπνισμένη ομίχλη).
 • - Τα οχήματα με κινητήρα εκπέμπουν οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, αιθάλη και πάνω από χιλιάδες άλλους ρύπους στην ατμόσφαιρα.
 • - Οι αστικές περιοχές παράγουν πολλά απόβλητα, τα οποία απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα μια τεράστια ποσότητα πτητικών τοξικών ενώσεων.
 • - Οι κινητήρες των αεροσκαφών εκπέμπουν πολλούς ρύπους. Οι αεροπορικές μεταφορές είναι επίσης η κύρια πηγή ηχητικής ρύπανσης.
 • - Τα πλοία, τα οποία ταξιδεύουν στους ωκεανούς, είναι ευρέως υπεύθυνα για τη μόλυνση του αέρα με οξείδια του θείου και οξείδια του αζώτου.
 • θερμική ρύπανση - Η απόβλητη θερμότητα, που παράγεται από τα κτίρια, τα εργοστάσια και την κυκλοφορία, μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις από τους ανέμους, αυξάνοντας περαιτέρω τη μέση θερμοκρασία στη Γη.

Οι αστικές περιοχές εκπέμπουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα λόγω της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και της καύσης ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή ο άνθρακας. Στις μεγάλες πόλεις, ο κύριος λόγος για την ατμοσφαιρική ρύπανση και ο σχηματισμός του νέφους είναι η μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Το νέφος μπορεί να σχηματιστεί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, σε περιοχές με μεγάλη κίνηση, όπου ο αέρας κινείται ελάχιστα. Η πλειονότητα των μολυσματικών ουσιών, για παράδειγμα, οξείδια του αζώτου, οξείδιο του θείου, μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες, που βρίσκονται στον αέρα στις αστικές περιοχές, εκπέμπονται από οχήματα που κινούνται με κινητήρες καύσης. Αυτά τα οχήματα εκπέμπουν χιλιάδες άλλους ρύπους, όπως η αιθάλη.

Τι μπορείς να κάνεις;

 • - Κάντε ποδήλατο, περπατήστε ή χρησιμοποιήστε τα διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των ρύπων που απελευθερώνονται στον αέρα.
 • - Με την καύση των αποβλήτων, ο καπνός, η αιθάλη και τα τοξικά αέρια απελευθερώνονται στον αέρα.
 • - Τα οχήματα Ντίζελ απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες σωματιδίων. Η πλειονότητα αυτών των σωματιδίων είναι αιθάλη, η οποία δεσμεύει τους άκαυστους υδρογονάνθρακες.
 • - Χρησιμοποιήστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σπίτι σας για μαγείρεμα, φωτισμό και θέρμανση.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε την καλή ποιότητα του αέρα. Αντί να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, κάντε ποδήλατο, περπάτημα ή να χρησιμοποιήσετε διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, εάν επιλέγετε να οδηγήσετε, χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Μην καίτε τα απόβλητα. Μπορείτε να κομποστοποιήσετε σχεδόν κάθε είδους υπολείμματα φυτών. Συλλέξτε κάθε άλλο είδος αποβλήτων σε επιλεγμένα δοχεία. Χρησιμοποιήστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νοικοκυριό σας όταν πρόκειται για το μαγείρεμα, το φωτισμό και τη θέρμανση.

Τι μπορούμε να κάνουμε; - Σε κοινωνικό επίπεδο

 • - Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες ρύπων στην ατμόσφαιρα.
 • - Οι δασικές πυρκαγιές όχι μόνο αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης αλλά και απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες ρύπων στην ατμόσφαιρα.
 • - Χρησιμοποιώντας λιγότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των χημικών που απελευθερώνονται στον αέρα.
 • - Με την κατασκευή οικολογικών και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές.
 • - Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες και να αναπτυχθούν οδικά δίκτυα ποδηλάτων και πεζών.
 • - Εάν παραβιάζονται οι κανονισμοί σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, τα επικίνδυνα υλικά μπορούν να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.

Πρέπει να ληφθούν συλλογικά μέτρα από το σύνολο της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κοινωνικό επίπεδο, και πρέπει να κάνουμε τα κτίρια μα ενεργειακά πιο αποδοτικά. Για να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τον αριθμό των αυτοκινήτων στους δρόμους, πρέπει να βελτιώσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες και να οικοδομήσουμε οδικά δίκτυα ποδηλάτων και πεζών. Εάν χρησιμοποιήσαμε λιγότερα χημικά στα χωράφια, αυτό θα φυλακίσαμε λιγότερα ζώα και θα κάψαμε λιγότερα δάση, τότε λιγότερες τοξικές ουσίες θα απελευθερώνονταν στον αέρα. Μπορούμε επίσης να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση μέσω της σωστής διαχείρισης αποβλήτων.

Αφήγηση

Ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή. Παρά τη σημασία της, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει καταστεί παγκόσμιο ζήτημα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβαίνει όταν απελευθερώνονται σε υπερβολική ποσότητα μολυσματικών υλικών στον αέρα. Είναι ένα γεγονός επιβλαβές για τον άνθρωπο και άλλα ζωντανά πράγματα. Μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, δηλητηρίαση, ασφυξία ή θάνατο. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει μεγάλες περιοχές, καθώς τα μολυσματικά υλικά μπορούν να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις.

Η βιομηχανία είναι υπεύθυνη για τη μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο κλάδος που μολύνει περισσότερο την ατμόσφαιρα είναι η βιομηχανία ενέργειας, καθώς οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου και στερεά σωματίδια. Τα παραπροϊόντα των βιομηχανικών διεργασιών, όπως οι διαλύτες, τα αεροζόλ, η σκόνη και τα καυσαέρια, μολύνουν τον αέρα. Η παραγωγή τσιμέντου είναι μία από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανικές διεργασίες.

Η γεωργία συμβάλλει επίσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Εκτός από τις ουσίες που προκύπτουν από την εξάτμιση παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων, τα οξείδια του μεθανίου και του αζώτου που παράγονται από το μοναδικό πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών διαδραματίζουν επίσης ρόλο στην εντατικοποίηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η αποψίλωση των δασών οδηγεί επίσης σε αύξηση της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρας, γιατί η υπόλοιπη βλάστηση μπορεί να δεσμεύσει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Εξάλλου, η καύση φυτικών υλικών απελευθερώνει τοξικά αέρια και στερεά σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

Οι αστικές περιοχές εκπέμπουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα λόγω της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και της καύσης ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή ο άνθρακας. Στις μεγάλες πόλεις, ο κύριος λόγος για την ατμοσφαιρική ρύπανση και ο σχηματισμός του νέφους είναι η μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Το νέφος μπορεί να σχηματιστεί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, σε περιοχές με μεγάλη κίνηση, όπου ο αέρας κινείται ελάχιστα. Η πλειονότητα των μολυσματικών ουσιών, για παράδειγμα, οξείδια του αζώτου, οξείδιο του θείου, μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες, που βρίσκονται στον αέρα στις αστικές περιοχές, εκπέμπονται από οχήματα που κινούνται με κινητήρες καύσης. Αυτά τα οχήματα εκπέμπουν χιλιάδες άλλους ρύπους, όπως η αιθάλη.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε την καλή ποιότητα του αέρα. Αντί να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, κάντε ποδήλατο, περπάτημα ή να χρησιμοποιήσετε διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, εάν επιλέγετε να οδηγήσετε, χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Μην καίτε τα απόβλητα. Μπορείτε να κομποστοποιήσετε σχεδόν κάθε είδους υπολείμματα φυτών. Συλλέξτε κάθε άλλο είδος αποβλήτων σε επιλεγμένα δοχεία. Χρησιμοποιήστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νοικοκυριό σας όταν πρόκειται για το μαγείρεμα, το φωτισμό και τη θέρμανση.

Πρέπει να ληφθούν συλλογικά μέτρα από το σύνολο της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κοινωνικό επίπεδο, και πρέπει να κάνουμε τα κτίρια μα ενεργειακά πιο αποδοτικά. Για να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τον αριθμό των αυτοκινήτων στους δρόμους, πρέπει να βελτιώσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες και να οικοδομήσουμε οδικά δίκτυα ποδηλάτων και πεζών. Εάν χρησιμοποιήσαμε λιγότερα χημικά στα χωράφια, αυτό θα φυλακίσαμε λιγότερα ζώα και θα κάψαμε λιγότερα δάση, τότε λιγότερες τοξικές ουσίες θα απελευθερώνονταν στον αέρα. Μπορούμε επίσης να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση μέσω της σωστής διαχείρισης αποβλήτων.

Σχετικά έξτρα

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γίνεται αιτία αύξησης...

Ρύπανση του περιβάλλοντος

Η ρύπανση του περιβάλλοντος οφείλεται στις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης...

Ρύπανση των υδάτων

Οι βασικές πηγές της ρύπανσης των υδάτων προέρχονται από τις αστικές περιοχές, την...

Οικία με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Κατά τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση μιας κατοικίας μπορούμε να συμβάλουμε στην...

Ο κύκλος του άνθρακα

Με την φωτοσύνθεση, ο άνθρακας ενσωματώνεται σε οργανικές ενώσεις, ενώ με την αναπνοή...

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Θαλάσσια γεώτρηση εξόρυξης πετρελαίου

Η ατσάλινη εξέδρα είναι η απόληξη ενός αγωγού που διατρυπά τον θαλάσσιο πυθμένα μέχρι τα...

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Εδώ περιλαμβάνονται τα συστήματα παροχής φυσικού αερίου, πόσιμου νερού, ηλεκτρικού...

Ο κύκλος του νερού

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Ρύπανση του εδάφους

Τα γραφικά αναφέρουν τις κύριες αιτίες της ρύπανσης του εδάφους.

Το στρώμα του όζοντος

Το στρώμα όζοντος απορροφά την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία που προέρχεται από τον...

Δομή της Γης (μέσο επίπεδο)

Η Γη αποτελείται από πολλά ομόκεντρα στρώματα ή γεώσφαιρες.

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) (μέσο επίπεδο)

Άχρωμο, άοσμο, τοξικό αέριο που μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινο θάνατο, συνήθως λόγω...

Μονοξείδιο του αζώτου (NO)

Άχρωμο αέριο, πυκνότερο από τον αέρα, που χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο στην παραγωγή...

Διοξείδιο του θείου (SO₂)

Περιέχεται στην οξινη βροχή. Είναι ενδιάμεσο προϊόν της βιομηχανίας θειικού οξέος.

Οξυγόνο (O₂) (βασικό επίπεδο)

Ένα από τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στην Γη, που είναι αναντικατάστατο για την ζωή.

Άζωτο (N₂) (βασικό επίπεδο)

Άχρωμο, άοσμο αέριο, που αποτελεί το 78,1% της γήινης ατμόσφαιρας. Δεν σχηματίζει εύκολα...

Όζον (O₃)

Μια αλλότροπη μορφή του οξυγόνου, με τρία άτομα οξυγόνου στο μόριό του.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Πυρηνικός σταθμός

Οι πυρηνικοί σταθμοί παράγουν ηλεκτρισμό από την ενέργεια της πυρηνικής σχάσης.

Φωτοσύνθεση

Τα φυτά είναι ικανά να αξιοποιούν ανόργανες ουσίες (διοξείδιο του άνθρακα και νερό) για...

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Το Tesla S είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έγινε εμπορικά διαθέσιμο.

Ηλιακός θερμοηλεκτρικός σταθμός

Χρησιμοποιεί την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.

Σταθμός αιολικής ενέργειας

Η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται σε ηλεκτρική.

Υβριδικά αυτοκίνητα

Συνδυάζοντας την βενζινοκίνηση με την ηλεκτροκίνηση, μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές...

Δίκτυο ύδρευσης

Το σύστημα του δικτύου ύδρευσης εξασφαλίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού για τους...

Κυψέλη καυσίμου

Επιτρέπει την φιλική προς το περιβάλλον κίνηση των αυτοκινήτων: το υδρογόνο και το...

Εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων

Το καθαρισμένο νερό που εξέρχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην γεωργία και τη βιομηχανία.

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) (βασικό επίπεδο)

Άχρωμο, άοσμο, τοξικό αέριο που μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινο θάνατο, συνήθως λόγω...

Construction of cars

Τα κινούμενα γραφικά παρουσιάζουν την εσωτερική και εξωτερική δομή κατασκευής ενός...

Added to your cart.