Με την βοήθεια ενός ρομπότ, εξερευνούμε τον κόσμο της μαθηματικής αντίληψης των αντικειμένων στο χώρο.

Σχετικά έξτρα

Συμμετρικό σημείου ως προς άξονα

Με δεδομένο έναν άξονα συμμετρίας και ένα σημείο Ρ, αποτυπώνουμε...

Κατασκευή παραλλήλου σε δεδομένη απόσταση

Είναι δεδομένη η ευθεία ε. Κατασκευάζουμε μια παράλληλη ευθεία σε...

Σχέση μεταξύ των όγκων ενός κυλίνδρου και ενός κώνου.

Με το πείραμα αυτό αποδεικνύουμε ότι ο όγκος του κυλίνδρου είναι...

Συμμετρικό ευθύγραμμου τμήματος

Με δεδομένο έναν άξονα συμμετρίας στο επίπεδο και ένα ευθύγραμμο...

Κατασκευή γωνίας 45°

Με την διχοτόμηση της γωνίας 180 μοιρών, και κατόπιν αυτής των 90...

Κατασκευή καθέτου σε σημείο Ρ της ευθείας

Με δεδομένη μια ευθεία ε και ένα σημείο Ρ πάνω σε αυτήν,...

Υπολογισμός ύψους ενός ναού

Με την χρήση ενός κανόνα, και ορισμένες γνώσεις μαθηματικών,...

Κατασκευή παράλληλων ευθειών - Β' τρόπος

Κατασκευάζουμε έναν ρόμβο που η μία πλευρά του βρίσκεται στην...

Added to your cart.