Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

RNA

RNA

Πολυνουκλεοτίδιο που συντίθεται από φωσφορικό οξύ, ριβόζη και αζωτούχες βάσεις (κυτοσίνη, ουρακίλη, αδενίνη και γουανίνη).

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

RNA, Αλυσίδα του RNA, ριβονουκλεϊκό οξύ, νουκλεϊκό οξύ, πολυνουκλεοτιδίου, αδενίνη, ουρακίλη, κυτοσίνη, γουανίνη, νουκλεοτιδίων, αγγελιοφόρο RNA, ριβοσωμικό RNA, μεταφορά RNA, φωσφορικό οξύ, D-ριβόζη, gene, βιοτεχνολογία, πρωτεΐνη, αμινοξέων, πρωτεϊνικής σύνθεσης, κωδικόνιο, αντιοδοντικό, οργανικός, χημεία, βιολογία, βιοχημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Φωσφορικό οξύ (H₃PO₄)

Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε αναψυκτικά, και ως καθαριστικό αλάτων και σκουριάς.

Φωσφορικό ιόν (PO₄³⁻)

Πολυατομικό ιόν που προκύπτει όταν από το μόριο του φωσφορικού οξέος απελευθερωθούν πρωτόνια.

Πυριμιδίνη (C₄H₄N₂)

Αζωτούχα ετεροκυκλική οργανική ένωση που συμμετέχει στην δημιουργία θυμίνης, κυτοσίνης...

Πουρίνη (C₅H₄N₄)

Αζωτούχα, ετεροκυκλική, αρωματική ένωση, παράγωγα της οποίας είναι η γουανίνη και η αδενίνη.

Βήτα-D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Μιά κρυσταλλική ουσία που απαντάται ως συστατικό των νουκλεϊκών οξέων, των νουκλεοτιδίων,...

DNA

Φορέας του γενετικού κώδικα των κυττάρων.

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of...

Ιώσεις

Οι ιώσεις αποτελούνται από πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα (DNA ή RNA). Επεμβαίνουν στην...

Πολυμερισμός αιθενίου

Από το αιθένιο (ή αιθυλένιο), παράγεται με πολυμερισμό το πλαστικό υλικό πολυαιθυλένιο.

D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Είναι ένας τύπος ριβόζης ανοιχτής αλυσίδας, και απαντάται στα νουκλεϊκά οξέα, στα...

Added to your cart.