Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Προπένιο (C₃H₆)

Προπένιο (C₃H₆)

Με πολυμερισμό του παράγεται το πολυπροπυλένιο.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

προπ-1-ένιο, αλκένιο, ολεφινών, υδρογονάνθραξ, ακόρεστο υδρογονάνθρακα, ακόρεστα, ομόλογη σειρά, πρόσθεση, πολυμερισμός, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Αλκάνια

Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες που μπορούν να ταξινομηθούν σε ομόλογη σειρά.

Αιθένιο (αιθυλένιο) (C₂H₄)

Το απλούστερο αλκένιο της ομόλογης σειράς.

Βουτάνιο (C₄H₁₀)

Το τέταρτο μέλος στην ομόλογη σειρά των αλκανίων.

Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο υγρό.

Προπάνιο (C₃H₈)

Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικών) αλκανίων.

Πεντένιο (C₅H₁₀)

Υγρό δυσάρεστης οσμής, με χαμηλό σημείο βρασμού.

1-βουτένιο (C₄H₈)

Ένα ισομερές του βουτένιου.

2-methylpropane (C₄H₁₀)

Ένα ισομερές του βουτανίου, είναι άχρωμο καύσιμο αέριο.

Μοριακές ασκήσεις 4. (Υδρογονάνθρακες)

Ασκήσεις για την εισαγωγή στους υδρογονάνθρακες.

Added to your cart.