Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Πολυτετραφθοροαιθυλένιο, τεφλόν (C₂F₄)n

Πολυτετραφθοροαιθυλένιο, τεφλόν (C₂F₄)n

Το πιο γνωστό πολυμερές πλαστικό.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

πολυτετραφθοροαιθυλένιο, τεφλόν, που περιέχει αλογόνο οργανική ένωση, αλκυλαλογονίδιο, πολυμερισμός, πολυμερές, μονομερές, τετραφθοροαιθυλένιο, αντιθερμικό, πλαστικό, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

1,1,2,2-τετραφθοροαιθυλένιο (C₂F₄)

Μονομερές του τεφλόν, άχρωμο, άοσμο αέριο.

Πολυμερισμός αιθενίου

Από το αιθένιο (ή αιθυλένιο), παράγεται με πολυμερισμό το πλαστικό υλικό πολυαιθυλένιο.

Αιθάνιο και διαμορφώσεις του

Το μόριο του αιθανίου μπορεί να πάρει εκλειπτική διαμόρφωση ή, την περισσότερο σταθερή,...

Αιθένιο (αιθυλένιο) (C₂H₄)

Το απλούστερο αλκένιο της ομόλογης σειράς.

Ασετυλίνη (αιθίνιο) (C₂H₂)

Το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων (υδρογονάνθρακες).

Αιθάνιο (C₂H₆)

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικής αλυσίδας) αλκανίων.

Φθόριο (F₂)

Ένα από τα αλογόνα. Είναι τοξικό αέριο, με κιτρινοπράσινο χρώμα, πολύ δραστικό χημικά....

Added to your cart.