Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Permian flora and fauna

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

ιστορία της Γης, γεωλογικές ηλικίες, Πέρμια περίοδο, Απολίθωμα, ζωντανό απολίθωμα, εξαφανισμένος, προϊστορικό πλάσμα, Gorgonopsia, Dicynodontia, Diplocaulus, Dimetrodon, Bjuvia, Ginkgo biloba, sigillaria, Walchia, Glossopteris, gingko, pteridosperm, Παλαιοζωικών Εποχή, Orthacanthus, ερπετό, προϊστορικό ερπετό, χαυλιόδοντας, λεία, gymnosperms, βιολογία, vertebrate, εργοστάσιο, χλωρίδα και πανίδα, πανίδα, χλωρίδα, συναψιδωτά, Araucaria

Σχετικά έξτρα

Λιθανθρακοφόρη χλωρίδα και πανίδα

Αυτή η κινούμενη εικόνα παρουσιάζει μερικά ζώα και φυτά τα οποία ζούσαν μεταξύ των...

Αρχαίες ήπειροι και γεωλογική ιστορία

Στην ιστορία της Γης, οι ήπειροι συνεχώς μετακινούνταν και μεταλλάσσονταν. Αυτή η...

Αμμωνίτες

Ένα είδος (τάξη) κεφαλόποδων που έχει εκλείψει, με εξωσκελετό. Τα απολιθώματά τους είναι...

Βρύα, φτέρες και κύκλος ζωής τους

Τα γραφικά συγκρίνουν τον κύκλο ζωής του βρύου και της φτέρης και βοηθούν στην κατανόηση...

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

Τριλοβίτες

Είναι οι πρόγονοι των ασπόνδυλων αρθρόποδων όπως οι αράχνες και οι κάβουρες.

Ιχθυόσαυρος

Δεινόσαυροι που έμοιαζαν με ψάρια και ήταν προσαρμοσμένοι στο υδάτινο περιβάλλον. Ένα...

Ιχθυόστεγος

Ένα προϊστορικό αμφίβιο, πρώιμος εκπρόσωπος των τετράποδων σπονδυλωτών, το οποίο εξέλιπε...

Απατόσαυρος

Φυτοφάγος δεινόσαυρος με μακρύ λαιμό και τεράστιο μέγεθος.

Added to your cart.