Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Περίμετρος, έκταση, επιφάνεια και όγκος

Περίμετρος, έκταση, επιφάνεια και όγκος

Αυτή η 3Δ απεικόνιση παρουσιάζει τις μεθόδους για τον υπολογισμό της περιμέτρου και της επιφάνειας των σχημάτων καθώς και της επιφάνειας και του όγκου των στερεών.

Μαθηματικά

Λέξεις/κλειδιά

όγκος, επιφάνεια, περιφέρεια, έδαφος, Σφαίρα, πυραμίδα, κύλινδρος, τομέα κύκλο, κύκλος, Τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τετράγωνο, Κώνος, Κυβοειδής, βασική περιοχή, μανδύας, Παραλληλόγραμμα, τύπος, γεωμετρία, χώρο γεωμετρία, μαθηματικά

Σχετικά έξτρα

Παραλληλεπίπεδο

Τα παραλληλεπίπεδα είναι εξάεδρα στερεά που η κάθε έδρα τους είναι ορθογώνια.

Κωνικά στερεά σώματα

Γνωρίζουμε τους τύπους και την προέλευση των στερεών που ονομάζονται κώνοι και πυραμίδες.

Κύβος

Γνωρίζουμε τον κύβο, που είναι ένα κανονικό πολύεδρο, και τα στοιχεία του: κορυφή, ακμή,...

Σφαίρα

Σφαίρα είναι το σύνολο των σημείων που απέχουν, κατά μέγιστο, κατά μία δεδομένη απόσταση,...

Όγκος σφαίρας (θεώρημα του Καβαλιέρι)

Μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο μιας σφαίρας με την βοήθεια ενός κυλίνδρου και ενός κώνου.

Πλατωνικά στερεά σώματα

Γραφική απεικόνιση των πέντε κανονικών, πλατωνικών στερεών, από τα οποία ο κύβος είναι το...

Επιφάνεια και όγκος: ασκήσεις υπολογισμού

Ασκήσεις υπολογισμού της επιφάνειας και του όγκου διαφόρων στερεών σωμάτων που παράγονται...

Ομαδοποίηση των παραλληλεπιπέδων

Πολλά αντικείμενα της καθημερινής ζωής έχουν σχήμα παραλληλεπιπέδου.

Επιφάνεια σφαίρας (εποπτική)

Η επιφάνεια της σφαίρας αποτελείται από όλα τα σημεία που απέχουν εξίσου, κατά μία...

Όγκος σφαίρας (εποπτική)

Προσθέτοντας τον όγκο των τετραέδρων λαμβάνουμε μια εκτίμηση, κατά προσέγγιση, του όγκου...

Κώνος και διατομή του

Από την εγκάρσια τομή του κυκλικού κώνου με μια επιφάνεια, λαμβάνουμε ένα τμήμα του, που...

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of...

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Δικτυωτό κύβου (ασκήσεις)

Δεν μπορούμε να σχηματίσουμε κύβο από κάθε δικτυωτό πλέγμα που διαθέτει 6 τετράγωνα.

Ομαδοποίηση στερεών

Τα γραφικά μας δείχνουν, με παραδείγματα, πώς μπορούμε να κατατάξουμε τα στερεά σώματα σε...

Κυλινδρικά στερεά σώματα

Γνωρίζουμε τους διάφορους τύπους κυλίνδρων και το ανάπτυγμα των επιφανειών τους.

Στερεά εκ περιστροφής

Αν περιστρέψουμε ένα δισδιάστατο σχήμα με άξονα περιστροφής μια ευθεία που εφάπτεται στην...

Added to your cart.