Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Πεντένιο (C₅H₁₀)

Πεντένιο (C₅H₁₀)

Υγρό δυσάρεστης οσμής, με χαμηλό σημείο βρασμού.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

πεντ-1-ένιο, αλκένιο, ολεφινών, υδρογονάνθραξ, ακόρεστο υδρογονάνθρακα, ακόρεστα, συνταγματική ισομερές, ομόλογη σειρά, ισομερές, πρόσθεση, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο υγρό.

Μοριακές ασκήσεις 4. (Υδρογονάνθρακες)

Ασκήσεις για την εισαγωγή στους υδρογονάνθρακες.

Κυκλοπεντάνιο (C₅H₁₀)

Μέλος της ομόλογης σειράς των κυκλοαλκανίων.

Κυκλοεξάνιο (C₆H₁₂)

Άχρωμο υγρό, που δεν διαλύεται στο νερό, παρά μόνο σε οργανικούς διαλύτες.

Προπένιο (C₃H₆)

Με πολυμερισμό του παράγεται το πολυπροπυλένιο.

Ζ-πεντένιο-2

Ένα ισομερές του πεντένιου.

Ε-πεντένιο-2

Ένα ισομερές των πεντενίων.

1-βουτένιο (C₄H₈)

Ένα ισομερές του βουτένιου.

Added to your cart.