Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Papermaking

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Τεχνολογία, οικιακά

Λέξεις/κλειδιά

χαρτοποιίας, χαρτί, κατασκευή, κυτταρίνη, ίνα, δέντρο, ανακύκλωση, υλοτομία, δάσος καταστρέφοντας, μόλυνση του περιβάλλοντος, χάρτινα είδη, βητα-D-γλυκόζη, γλυκόζη, νερό, πολυσακχαρίτη, Ενέργεια, περιβάλλον, τεχνική

Σχετικά έξτρα

Κυτταρίνη (C₆H₁₀O₅)n

Δομικό στοιχείο των φυτικών κυττάρων και ιστών.

Βήτα-D-γλυκόζη (C₆H₁₂O₆)

Ένα στερεοϊσομερές της D-γλυκόζης.

Τυπογραφείο του Γουτεμβέργιου (Mainz, 15ος αιώνας)

Σύμφωνα με το περιοδικό Life, η εφεύρεση του Γουτεμβέργιου ήταν το σημαντικότερο γεγονός...

Ιόν υδροξυλίου (OH⁻)

Πολυατομικό ιόν που προκύπτει όταν το μόριο του νερού αποβάλλει πρωτόνια.

Κελοβιόζη (C₁₂H₂₂O₁₁)

Η κελοβιόζη είναι βασικό δομικό στοιχείο της κυτταρίνης.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Νερόμυλος

Μηχανισμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς την κινητική ενέργεια του...

Πώς λειτουργεί το στυλό;

Η ανακάλυψη της γραφίδας με στρογγυλή μύτη, έκανε το γράψιμο πολύ ευκολότερο.

Added to your cart.