Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Οπτική ισομέρεια

Οπτική ισομέρεια

Τα ζεύγη των ασύμμετρων μορίων είναι κατοπτρικά είδωλα, το ένα του άλλου, και δεν ταυτίζονται αν τοποθετηθούν σε υπερκάλυψη.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

οπτική ισομέρεια, στερεοισομερεία, εναντιομερές, ρακεμικό μείγμα, χειρικότητα, χειρόμορφα, κέντρο chirality, καθρέφτης εικόνα, αλανίνης, γλυκόζη, θαλιδομίδη, λιμονένιο, isobuthane, L-αλανίνη, D-αλανίνη, D-γλυκόζη, L-γλυκόζης, D-λιμονένιο, L-λιμονένιο, οπτικά, συνδέτη, διαμόρφωση, δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, ισομερές, πολωσίμετρο, μεθάνιο, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Βρωμοφθοροχλωρομεθάνιο (CHClBrF)

Το μόριο έχει δύο στερεοχημικά εναντιομερή (κατοπτρικά είδωλα μεταξύ τους).

Το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

Παρουσίαση και ασκήσεις εμπέδωσης στο σύστημα συντεταγμένων στον χώρο.

Το δωμάτιο του ´Αμες

Οπτική ψευδαίσθηση λόγω επίδρασης στην αίσθηση της απόστασης.

Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί - ανάκλαση

Τα γραφικά παρουσιάζουν την ανάκλαση σε ευθεία και την ανάκλαση σε επιφάνεια.

Άλφα-D-γλυκόζη (C₆H₁₂O₆)

Η άλφα-D-γλυκόζη είναι ένα στερεοχημικό ισότοπο των γλυκόζων και ανήκει στην σειρά D...

Βήτα-D-γλυκόζη (C₆H₁₂O₆)

Ένα στερεοϊσομερές της D-γλυκόζης.

Ζ-πεντένιο-2

Ένα ισομερές του πεντένιου.

2-Ε-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ζ-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

2-Ζ-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ε-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.

Αλανίνη (C₃H₇NO₂)

Ένα μη πολικό αμινοξύ. Τα μόρια της σειράς L και της σειράς D είναι εναντιομερή...

Οπτικά όργανα

Χρησιμοποιούμε σήμερα πολλά και διάφορα οπτικά όργανα, από το μικροσκόπιο ως το τηλεσκόπιο.

Added to your cart.