Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Οπτική ισομέρεια

Τα ζεύγη των ασύμμετρων μορίων είναι κατοπτρικά είδωλα, το ένα του άλλου, και δεν ταυτίζονται αν τοποθετηθούν σε υπερκάλυψη.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

οπτική ισομέρεια, στερεοισομερεία, εναντιομερές, ρακεμικό μείγμα, χειρικότητα, χειρόμορφα, κέντρο chirality, καθρέφτης εικόνα, αλανίνης, γλυκόζη, θαλιδομίδη, λιμονένιο, isobuthane, L-αλανίνη, D-αλανίνη, D-γλυκόζη, L-γλυκόζης, D-λιμονένιο, L-λιμονένιο, οπτικά, συνδέτη, διαμόρφωση, δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, ισομερές, πολωσίμετρο, μεθάνιο, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Άλφα-D-γλυκόζη (C₆H₁₂O₆)

Η άλφα-D-γλυκόζη είναι ένα στερεοχημικό ισότοπο των γλυκόζων και ανήκει στην σειρά D...

Αλανίνη (C₃H₇NO₂)

Ένα μη πολικό αμινοξύ. Τα μόρια της σειράς L και της σειράς D είναι εναντιομερή...

Οπτικά όργανα

Χρησιμοποιούμε σήμερα πολλά και διάφορα οπτικά όργανα, από το μικροσκόπιο ως το τηλεσκόπιο.

Added to your cart.