Νέφωση, είδη σύννεφων

Από την εξάτμιση των υδάτων σχηματίζονται νέφη διαφόρων σχηματισμών, και ακολούθως, το νερό που περιέχουν πέφτει πάλι στην επιφάνεια της γης.

Σχετικά έξτρα

Ορεινές κλιματικές ζώνες

Σημαντικός παράγοντας για το κλίμα στις ορεινές περιοχές είναι το...

Αέριοι πλανήτες

Οι εξωτερικοί πλανήτες του ηλιακού συστήματος (Δίας, Κρόνος,...

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének...

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy...

Κυματισμός

Τα κύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των ακτών.

Μετεωρολογικά μέτωπα

Στις ζώνες όπου οι θερμές και οι ψυχρές αέριες μάζες συναντώνται,...

Η όαση

Στον κλοιό της ερήμου, η όαση προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για τη...

Added to your cart.