Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

N-μεθυλαιθαναμίδη (C₃H₇NO)

N-μεθυλαιθαναμίδη (C₃H₇NO)

Ουσία με στερεή, κρυσταλλική μορφή.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

Ν-μεθυλακεταμιδίου, αμιδίου, άζωτο containingcompound, δευτερεύον πηνίο, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σφαίρες και ράβδοι

Χωροπληρωτικό

Αφήγηση

Σχετικά έξτρα

Ακεταμίδη (αιθαναμίδη) (C₂H₅NO)

Αοσμη ουσία, λευκού χρώματος, κρυσταλλικής μορφής.

Φορμαμίδη (μεθαναμίδη) (HCONH₂)

Υγρό άχρωμο, ελαφρώς ιξώδες, υγροσκοπικό, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μυρμηκικού...

Καρβαμίδιο (ουρία) (CO(NH₂)₂)

Χημική ουσία, που περιέχεται και στα ούρα των θηλαστικών, και χρησιμοποιείται στην...

Μεθυλαμίνη (NH₂CH₃)

Η πιο απλή πρωτοταγής αμίνη.

Αιθάνιο (C₂H₆)

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικής αλυσίδας) αλκανίων.

Αμμωνία (NH₃)

Η αμμωνία είναι ένα άχρωμο αέριο με οξεία οσμή. Το υδατικό διάλυμα αμμωνίας...

Τριμεθυλαμίνη N(CH₃)₃

Τριτοταγής αμίνη, υπεύθυνη για την δυσάρεστη ορμή των χαλασμένων τροφών.

Διμεθυλαμίνη (NH(CH₃)₂)

Άχρωμο αέριο, με καυστική οσμή, που έχει πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία.

Μοριακές ασκήσεις 7. (Οργανικές ενώσεις αζώτου)

Ασκήσεις για τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο.

Added to your cart.