Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

NAD, NADP, NADPH

NAD, NADP, NADPH

Το NAD είναι συνένζυμο χρήσιμο κυρίως στην βιοαποδόμηση (καταβολικός μεταβολισμός), ενώ το NADP είναι χρήσιμο κυρίως στην βιοσύνθεση (αναβολικός μεταβολισμός), και τα δύο ως φορείς υδρογόνου.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

NAD, NADP, NADPH, νικοτιναμίδη δινουκλεοτίδιο, νικοτιναμίδη φωσφορικό δινουκλεοτίδιο, νουκλεοτιδίων, μεταφοράς ηλεκτρονίων, μεταφοράς υδρογόνου, καταβολική διαδικασία, καταβολισμός, αναβολισμός, συνένζυμο, νικοτιναμίδιο, αδενίνη, φωσφορικό άλας, ριβόζη, βιολογία, βιοχημεία, χημεία

Σχετικά έξτρα

Ένζυμα και λειτουργία τους

Τα ένζυμα είναι μόρια πρωτεϊνών που λειτουργούν ως καταλύτες σε βιοχημικές αντιδράσεις. Η...

Συνένζυμο Α

Ένα συνένζυμο που προμηθεύει ακετυλομάδες σε ορισμένες βιοχημικές αντιδράσεις.

ADP, ATP

Η ATP είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τα κύτταρα.

Φωσφορικό οξύ (H₃PO₄)

Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε αναψυκτικά, και ως καθαριστικό αλάτων και σκουριάς.

Πουρίνη (C₅H₄N₄)

Αζωτούχα, ετεροκυκλική, αρωματική ένωση, παράγωγα της οποίας είναι η γουανίνη και η αδενίνη.

Βήτα-D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Μιά κρυσταλλική ουσία που απαντάται ως συστατικό των νουκλεϊκών οξέων, των νουκλεοτιδίων,...

Φωσφορικό ιόν (PO₄³⁻)

Πολυατομικό ιόν που προκύπτει όταν από το μόριο του φωσφορικού οξέος απελευθερωθούν πρωτόνια.

D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Είναι ένας τύπος ριβόζης ανοιχτής αλυσίδας, και απαντάται στα νουκλεϊκά οξέα, στα...

Added to your cart.